[coreos-status] Fedora CoreOS rebasing to Fedora 38; known issues