[CoreOS] Fedora CoreOS APAC Meeting Minutes 2018-08-21