Αν δοκιμάσετε να μπείτε το fedoraproject.org και επιλέξετε ελληνικά [0] θα δείτε πως η σελίδα δεν εμφανίζεται και αντί γι αυτή εμφανίζεται ο κώδικας της.
Η σελίδα απ' ότι θυμάμαι είχε μεταφραστεί σε ικανοποιητικό βαθμό; Μήπως ξέρει κανείς τι συμβαίνει?

[0] fedoraproject/el