Στο πλαίσιο των hackfests sessions του Fudcon, εδώ στο Παρίσι, κάναμε όσοι είμαστε εδώ (bacharakis, comzeradd, dimglaros, nestos) ένα μικρό hackfest για να βελτιώσουμε το site.

Δείτε το σχετικό pad:
http://pad.hackerspace.gr/p/fudcon12-greeksite

Πρακτικά:
- Καταργούμε το forum και θα προσθέσουμε μια σελίδα για υποστήριξη που θα στέλνει στο Ask. Έχουμε ζητήσει απ' το Infrastructure να υπάρχει δυνατότητα για ερωτήσεις και στα ελληνικά, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα Αγγλικά, χρησιμοποιώντας κάποιο tag. Μόλις έχουμε απάντηση θα ενημερώσουμε το site.
- Φτιάξαμε ένα FAQ στο site με βασικές οδηγίες. Πιθανόν να έχει περιθώρια βελτίωσης και εμπλουτισμού.

Αν έχετε άλλες ιδέες για το site, τις στέλνετε ή τις βάζετε κατευθείαν στο pad.