Θα μιλήσω με τον nirik,

From: comzeradd@fedoraproject.org
To: el-users@lists.fedoraproject.org
Date: Tue, 22 Apr 2014 15:25:40 +0300
Subject: Re: [fedora-el] [Fedora-el-list] Ask Fedora multi language support

Μήπως να ζητήσουμε να ενεργοποιηθεί και να στέλνουμε εκεί όλα τα support
requests που έρχονται στη λίστα; Ποιος moderator μπορεί να ζητήσει την ενεργοποίηση του;


On Tue, 2014-04-22 at 14:57 +0300, Dimitris Glaros wrote:
> έγινε απενεργοποίηση λόγω μη κινητικοτητας
> Dimitris Glaros
> dimitrisglaros@gmail.com
>
>
>
>
> 2014-04-22 14:33 GMT+03:00 Nikos Roussos
> <comzeradd@fedoraproject.org>:
> Μέχρι πρόσφατα υπήρχε η ελληνική εκδοχή του ask στο:
> https://ask.fedoraproject.org/el/questions/
>
> Τώρα γυρνάει 404. Οι συντονιστές γνωρίζετε κάτι;
>
> _______________________________________________
> el-users mailing list
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/el-users
>
>
> _______________________________________________
> el-users mailing list
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/el-users
_______________________________________________ el-users mailing list https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/el-users