Ο πρώτος οδηγός!! [1]
Περιμένω σχόλια και διορθώσεις!
Αν θέλετε σας δίνω και το .odt


[1]