Καλημέρα,

Εδώ και δυο μέρες υπάρχει πρόβλημα στα updates.
Παίρνω το παρακάτω:

Error Downloading Packages:
alsa-plugins-pulseaudio-1.0.20-2.fc11.i586: failure: alsa-plugins-pulseaudio-1.0.20-2.fc11.i586.rpm from updates: (256, 'No more mirrors to try.')

Έχετε παρατηρήσει κάτι αντίστοιχο? υπάρχει κάποιο προσωρινό πρόβλημα στους mirrors?

Dr. John T. Margaritopoulos,FRES
Department of Biochemistry and Biotechnology,
University of Thessaly,
26 Ploutonos & Aiolou Str., 412 21 Larissa,
Greece,
Tel.: +302410565283
email: johnmargaritopoulos@gmail.com
email: jmarg@uth.gr