Για όσους δεν το χουν δει την Παρασκευή θα κάνουμε ένα classroom session με τον Δημήτρη (Τομαρά) για το πως δημιουργούμε ένα Fedora Remix
http://hackerspace.gr/wiki/Fedora_Remix_Classroom
https://fedoraproject.org/wiki/Athens_Fedora_Remix_Classroom