Re: [fedora-india] FUDCon India Aug 5th 2011 meeting minutes