[NeuroFedora] Re: Next Open NeuroFedora Meeting: 1300 UTC on Monday, 16 August (Today)