[NeuroFedora] Re: 1 of 32,125 Next Open NeuroFedora Meeting: 1300 UTC on Monday, 12th September