[NeuroFedora] Next Open NeuroFedora Meeting: 1300 UTC on Monday, 15 February (Today)