[NeuroFedora] Re: Next Open NeuroFedora Meeting: 1300 UTC on Monday, 27 September (Today)