سلام

من عضو جدید تیم هستم ولی با توجه به شناخت نسبی که از آقای سعیدی توی کانال و سایت فدورا کاربران ایرانی دارم از ایشون حمایت میکنم امیدوارم تیم بعد از انتخاب هماهنگ کننده جدید مقارن با آغاز سال جدید ایرانی موفقیتهای بیشتری کسب کنه
سال نو هم مبارک
FAS: sadid

https://fedoraproject.org/wiki/User:Sadid