با عرض سلام
من هم امیدوارم بتونم جانشین مناسبی برای جناب آقای مجدزاده باشم. از جناب آقای مجدزاده هم بابت تلاشهاشون در این مدت کمال سپاس و تشکر را دارم و امیدوارم ایشون به همکاری خودشون با ما ادامه بدند و راهنمای ما با توجه به تجربیات خودشون باشند.
با تشکر

2009/3/31 Mostafa Daneshvar <mostafa.daneshvar@gmail.com>
On Tue, 2009-03-31 at 21:21 +0430, Ali Majdzadeh wrote:
>  Dear friends,
> From now on, I am not the team's coordinator anymore.
>
> Kind Regards
> Ali Majdzadeh Kohbanani

با سپاس بسیار از شما برای زحماتی که در این مدت برای تیم فارسی فدورا
کشیده اید.
امیدوارم شما کماکان به تلاش خود در این پروژه ادامه دهید و تجارب ارزنده
خودتان را در اختیار تیم و هماهنگ کننده آن قرار دهید.
برای آقای سعیدی نیز آرزوی توفیق در انجام درست این کار را دارم. امیدوارم
با جذب افراد بیشتر و تلاش اعضای حاضر تیم بتوانیم فدورا ۱۲ را به فارسی
بومی سازی کنیم.
 با سپاس
 Mostafa Daneshvar
Fedora Ambassador Iran
https://fedoraproject.org/wiki/Mostafadaneshvar
http://mostafadaneshvar.com_______________________________________________
Fedora-trans-fa mailing list
Fedora-trans-fa@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-trans-fa--
Mohsen Saeedi