[FZH] [HELP] HELP

Adamzyg adamzyg在gmail.com
星期三 十二月 1 06:53:58 UTC 2010


实在没地可以考虑住我这,可以凑合2-3天,但是时间不能太长,不过你是男的吧,女的就算了。

在 2010年11月29日 上午11:56,microcai <microcai在fedoraproject.org>写道:

> hi, 有米有在北京的童鞋啊!
>
> 最近要去北京笔试 ... 有米有便宜的地方住的啊 。。 我现在在杭州。
> 十二月2号去北京 ... 4 号笔试 .. 5 号回来。
> 笔试安排在北航。
>
> 希望在北京的童鞋们给点主意啊。
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息