[FZH] [HELP] HELP

Adamzyg adamzyg在gmail.com
星期三 十二月 1 08:37:34 UTC 2010


这个组崩坏了:)

在 2010年12月1日 下午3:46,guanminglin <guanminglin在gmail.com>写道:

> “女的就算了” ,是不是可以这样理解:  如果是女的,是不是可以长住啊?最后变成女主人。
>  O(∩_∩)O哈哈~ 开个玩笑。
>
> 在 2010年12月1日 下午2:53,Adamzyg <adamzyg在gmail.com>写道:
>
> > 实在没地可以考虑住我这,可以凑合2-3天,但是时间不能太长,不过你是男的吧,女的就算了。
> >
> > 在 2010年11月29日 上午11:56,microcai <microcai在fedoraproject.org>写道:
> >
> > > hi, 有米有在北京的童鞋啊!
> > >
> > > 最近要去北京笔试 ... 有米有便宜的地方住的啊 。。 我现在在杭州。
> > > 十二月2号去北京 ... 4 号笔试 .. 5 号回来。
> > > 笔试安排在北航。
> > >
> > > 希望在北京的童鞋们给点主意啊。
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息