[FZH] [HELP] HELP

Merlin Web merlin.web在gmail.com
星期三 十二月 1 13:35:31 UTC 2010


看来也不能一天聊技术,聊聊生活也蛮好。

2010/12/1 Adamzyg <adamzyg在gmail.com>:
> 这个组崩坏了:)
>
> 在 2010年12月1日 下午3:46,guanminglin <guanminglin在gmail.com>写道:
>
>> “女的就算了” ,是不是可以这样理解:  如果是女的,是不是可以长住啊?最后变成女主人。
>>  O(∩_∩)O哈哈~ 开个玩笑。
>>
>> 在 2010年12月1日 下午2:53,Adamzyg <adamzyg在gmail.com>写道:
>>
>> > 实在没地可以考虑住我这,可以凑合2-3天,但是时间不能太长,不过你是男的吧,女的就算了。
>> >
>> > 在 2010年11月29日 上午11:56,microcai <microcai在fedoraproject.org>写道:
>> >
>> > > hi, 有米有在北京的童鞋啊!
>> > >
>> > > 最近要去北京笔试 ... 有米有便宜的地方住的啊 。。 我现在在杭州。
>> > > 十二月2号去北京 ... 4 号笔试 .. 5 号回来。
>> > > 笔试安排在北航。
>> > >
>> > > 希望在北京的童鞋们给点主意啊。
>> > > _______________________________________________
>> > > Chinese mailing list
>> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >
>> > _______________________________________________
>> > Chinese mailing list
>> > Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>> _______________________________________________
>> Chinese mailing list
>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息