[FZH] 请问有人使用过SDCC吗?

Zhen Xin xinz.06在gmail.com
星期日 十二月 12 11:40:09 UTC 2010


ÄãÃÇÔÚÁÄÉñÂí£¿

ÔÚ 2010Äê12ÔÂ11ÈÕ ÏÂÎç3:58£¬Yayi <yz在yayi.biz>дµÀ£º

> ÊǵÄ,×Ô¼ºÉµ°¡,¶Ë¿ÚΪλֵ¿ÉÒÔÓÃ!í±íʾÂï,·´Õý¾ÍÁ½¸öÖµ.
>
>                        By:Yayi
>
>
> ÔÚ 2010Äê12ÔÂ11ÈÕ ÏÂÎç2:38£¬microcai <microcai在fedoraproject.org>дµÀ£º
>
> > ÔÚ 2010Äê12ÔÂ11ÈÕ ÏÂÎç1:56£¬Yayi <yz在yayi.biz> дµÀ£º
> > > ·¢ÏÖÎÊÌâÁË,±¨¸æÏ°É.
> > > È¡·´²»ÄܶÔλֵ½øÐÐÖ±½Ó²Ù×÷,¿ÉÒÔ¼Ó¸öint±äÁ¿¸³ÖµÓÚλֵ,ÈÃint±äÁ¿È¡·´,ÕâÑù¾Í¿ÉÒÔÕý³£¹¤×÷ÁË.
> > >
> > ... ... P1 ÕâЩÃû³Æ²»ÊDZäÁ¿ ... Ö»ÊǶ˿ڵıðÃû .. ǧÍò±ðµ±±äÁ¿Óà ..... ÇмÇÇмÇ
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
CNN£ºÎÂÏÈÉú£¬ÇëÎÊÄã¶Ô½ñÌìµÄ¡­¡­Óкο´·¨£¿ ±¦±¦£ºÎÒä¯ÀÀÁ˺ܶàÍøÕ¾£¬Ã»¿´µ½ÕâÏûÏ¢¡£


关于邮件列表 Chinese 的更多信息