[FZH] fedora要装什么字体

cheng chen freakrobot在acm.org
星期三 十二月 15 06:10:32 UTC 2010


windowsϵÄ×ÖÌåÒ²¿ÉÒÔÊÔÊÔ
http://bbs.fedora-zh.org/showthread.php?4676-federa-%E4%B8%8B%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E5%AD%97%E4%BD%93%E5%92%8C%E7%BC%96%E8%BE%91%E6%96%87%E6%A1%A3


2010/12/15 will <kovchou在gmail.com>

> ºÃÁС£¡£ÎÒÊÔÊÔ¡£¡£Ð»Ð»¸÷λÁË
>
> 2010/12/14 Tseng, Cheng-Chia <pswo10680在gmail.com>
>
> > ΢Ã×ºÚ +1
> >
> > 2010/12/14 Lemon <lemon027在gmail.com>
> >
> > > ×°¸öeasylife È»ºóÀïÃæÓÐfreetype
> > >
> > > 2010/12/14 ¸Ê¶(Gan Lu) <rhythm.gan在gmail.com>
> > >
> > > > wqy-microhei-fonts + freetype2-infinality (Please google it and add
> > this
> > > > repo)
> > > >
> > > > 2010/12/14 Alvin <qzhang.g在gmail.com>:
> > > > > ÔÚÂÛ̳¡¢ÍøÉÏËÑËÑÖÐÎÄÃÀ»¯Ö®ÀàµÄ
> > > > >
> > > > > 2010/12/14 will <kovchou在gmail.com>
> > > > >
> > > > >> ÏÂÔصÄfedora 14 cd°æµÄ¡£
> > > > >> ×°ÉÏÁË¡£·¢ÏÖ×ÖÌåûÓÐ13µÄºÃ°¡¡£¡£
> > > > >> ×°ÁËwqyµÄ¡£·¢ÏÖ»¹ÊÇchromeµÄ×ÖÌ嶼ģºýµÄ²»ÐС£
> > > > >> gnomeµÄ×ÖÌåÒ²ÊÇ£¬¸Ð¾õ¶¼²»ÕûÆ룬һ¸ö×Ö´ó£¬Ò»¸ö×ÖС¡£¡£
> > > > >>
> > > > >> °ï°ïæ¡£¡£
> > > > >> _______________________________________________
> > > > >> Chinese mailing list
> > > > >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >>
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > --
> > > > >
> > > > > ~Alvin
> > > > > _______________________________________________
> > > > > Chinese mailing list
> > > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > Chinese mailing list
> > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > >
> > >
> >
> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> > > There are only 10 types of people in the world, those who understand
> > binary
> > > and those who don't.
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > Sincerely,
> > by Cheng-Chia Tseng
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Cheng(Õ\)

Fedora Project Contributor -- Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Freakrobot
_______________________________________________

My Page: http://freakrobot.blogbus.com/


关于邮件列表 Chinese 的更多信息