[FZH] fedora 14

宏羽杜 dongfengweixiao在gmail.com
星期四 十二月 23 10:19:40 UTC 2010


ллÄãµÄ½¨Ò飬²»ÖªµÀÊDz»ÊÇ¿ÉÒÔ¸øÎÒsupercyperµÄÓÊÏäµØÖ·¡£»¹ÓоÍÊÇÆäʵÔÚÿ´ÎµÄÄں˸üкóÓÃdkms¾ÍÊÇ¿ÉÒÔ×Ô¶¯¸üÐÂÁË¡£

ÔÚ 2010Äê12ÔÂ23ÈÕ ÉÏÎç11:41£¬Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>дµÀ£º

> ß@‚€Òª×ö rpm °üµÄÔ’, ÿ´ÎƒÈºË¸üж¼ÒªÅúÒ»´ÎÁË.
>
> supercyper ÔÚÎÒ‚ƒÑYÃæ´ò°üËã±ÈÝ^ÊìϤ, ¿ÉÒÔÕˆ½ÌËûÒ»ÏÂ.
>
> Rgds, Caius 'kaio' Chance - http://fedoraproject.org/wiki/user:kaio (sent
> from mobile device)
> On 23/12/2010 12:51 PM, "ºêÓð¶Å" <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
> > ²»ÖªµÀÄãÃÇË­»á°ÑnvidiaµÄ¹Ù·½Çý¶¯±àÒë³Érpm£¿ÎÒ³¢ÊÔ¹ý£¬Ã»Óгɹ¦¡£
> >
> > ÔÚ 2010Äê12ÔÂ22ÈÕ ÉÏÎç5:32£¬Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>дµÀ£º
> >
> >> Ð嵀 GNOME/GTK ÍêÈ«Çл»µ½ Cario ºó¶Ë£¬µ«ÊÇ Nvidia ¶þ½øÖÆÇý¶¯ÔÚÕâ·½ÃæÓÐÎÊÌâ¡­¡­
> >>
> >> On 17/12/10 03:39, will wrote:
> >> > ¶î¡£¡£ÎÒµÄgnome×°ÁËnvidiaÏÔ¿¨Çý¶¯ºó¡£¡£¿¨µÄºÜ¡£¡£ÎÒ¶¼¾ªÁË¡£¡£
> >> >
> >> > 2010/12/16 Robin Lee<robinlee.sysu在gmail.com>
> >> >
> >> >> ÓпյĻ°¿ÉÒÔ±¨ÏÂbug
> >> >>
> >> >> 2010/12/16 Jingtao<yanjingtao在innlab.net>
> >> >>
> >> >>> ÎÒµÄF14ƽ¾ùÿÌìX±ÀÀ£Ò»´Î£¬²é¿´ÈÕÖ¾¶¼ÊǶδíÎ󡣡£¡£ÎÞÓï¡£¡£¡£¡£¡£
> >> >>>
> >> >>> ÔÚ 2010Äê12ÔÂ16ÈÕ ÏÂÎç4:37£¬Robin Lee<robinlee.sysu在gmail.com>дµÀ£º
> >> >>>
> >> >>>> ¸Ð¶¯
> >> >>>>
> >> >>>> 2010/12/16 °ÙÀï<tech.baili在gmail.com>
> >> >>>>
> >> >>>>> Òª°ÑÓÐÏÞµÄÈËÉúͶÈëµ½ÎÞÏÞµÄÑ°ÕÒBugÖÐÈ¥°¡
> >> >>>>>
> >> >>>>> ÔÚ 2010Äê12ÔÂ16ÈÕ ÏÂÎç1:46£¬Simon Yan<simonyanix在gmail.com>дµÀ£º
> >> >>>>>
> >> >>>>>> On Thu, Dec 16, 2010 at 1:07 PM, ÒóÀÖ<yinlenc在gmail.com> wrote:
> >> >>>>>>> fedora 14 µÄbug±ÈÒÔÇ°ÉÙ¶àÁË£»
> >> >>>>>> »¹ÓкܶàµÄbugµÈ´ýÎÒÃÇÈ¥·¢¾ò¡£
> >> >>>>>>
> >> >>>>>>>
> >> >>>>>>> --
> >> >>>>>>> ÒÔ×Ô¼ºµÄ·½Ê½£¬È¥¶È¹ýδ֪µÄÈËÉú£¡
> >> >>>>>>> _______________________________________________
> >> >>>>>>> Chinese mailing list
> >> >>>>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> >>>>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >>>>>>>
> >> >>>>>>
> >> >>>>>>
> >> >>>>>>
> >> >>>>>> --
> >> >>>>>> Regards,
> >> >>>>>> Simon Yan
> >> >>>>>>
> >> >>>>>> http://www.google.com/profiles/simonyanix
> >> >>>>>> _______________________________________________
> >> >>>>>> Chinese mailing list
> >> >>>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> >>>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >>>>>>
> >> >>>>> _______________________________________________
> >> >>>>> Chinese mailing list
> >> >>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> >>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >>>>>
> >> >>>> _______________________________________________
> >> >>>> Chinese mailing list
> >> >>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> >>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >>>>
> >> >>>
> >> >>>
> >> >>>
> >> >>> --
> >> >>> ´ËÖÂ
> >> >>> ÑϾ§ÌÎ
> >> >>> _______________________________________________
> >> >>> Chinese mailing list
> >> >>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> >>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >>>
> >> >> _______________________________________________
> >> >> Chinese mailing list
> >> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >>
> >> > _______________________________________________
> >> > Chinese mailing list
> >> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >>
> >> --
> >> Fedora Contributor: https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息