[FZH] fedora 14

宏羽杜 dongfengweixiao在gmail.com
星期日 十二月 26 01:30:54 UTC 2010


¾ßÌåµÄµØÖ·¿ÉÒÔ¸øÎÒÒ»¸öô?

ÔÚ 2010Äê12ÔÂ25ÈÕ ÉÏÎç7:42£¬Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>дµÀ£º

> rpmfusion ÀïµÄ nvidia Çý¶¯¾ÍÊÇ´ò°ü³É RPM ¸ñʽµÄ°¡£¬Ê¹Óà akmod ÔÚÿ´Î¸üкó×Ô¶¯±àÒëÄ£¿é¡­¡­
>
> ÈçºÎʹÓà nvidia ¹Ù·½Çý¶¯´ò°ü³É rpmfusion ·ç¸ñµÄ RPM µÄ·½·¨ÔÚ fedoraforum ÉÏÓÐÏêϸ½éÉÜ~
>
> 2010/12/23 Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>:
> > Superpower ÔÚ gmail üc com
> >
> > Ò²½›³£ÉÏ #fedora-zh
> >
> > Rgds, Caius 'kaio' Chance - http://fedoraproject.org/wiki/user:kaio(sent
> > from mobile device)
> > On 23/12/2010 8:19 PM, "ºêÓð¶Å" <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
> >>
> >> ллÄãµÄ½¨Ò飬²»ÖªµÀÊDz»ÊÇ¿ÉÒÔ¸øÎÒsupercyperµÄÓÊÏäµØÖ·¡£»¹ÓоÍÊÇÆäʵÔÚÿ´ÎµÄÄں˸üкóÓÃdkms¾ÍÊÇ¿ÉÒÔ×Ô¶¯¸üÐÂÁË¡£
> >>
> >> ÔÚ 2010Äê12ÔÂ23ÈÕ ÉÏÎç11:41£¬Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>дµÀ£º
> >>
> >> > ß@‚€Òª×ö rpm °üµÄÔ’, ÿ´ÎƒÈºË¸üж¼ÒªÅúÒ»´ÎÁË.
> >> >
> >> > supercyper ÔÚÎÒ‚ƒÑYÃæ´ò°üËã±ÈÝ^ÊìϤ, ¿ÉÒÔÕˆ½ÌËûÒ»ÏÂ.
> >> >
> >> > Rgds, Caius 'kaio' Chance -
> http://fedoraproject.org/wiki/user:kaio(sent
> >> > from mobile device)
> >> > On 23/12/2010 12:51 PM, "ºêÓð¶Å" <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
> >> > > ²»ÖªµÀÄãÃÇË­»á°ÑnvidiaµÄ¹Ù·½Çý¶¯±àÒë³Érpm£¿ÎÒ³¢ÊÔ¹ý£¬Ã»Óгɹ¦¡£
> >> > >
> >> > > ÔÚ 2010Äê12ÔÂ22ÈÕ ÉÏÎç5:32£¬Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>дµÀ£º
> >> > >
> >> > >> Ð嵀 GNOME/GTK ÍêÈ«Çл»µ½ Cario ºó¶Ë£¬µ«ÊÇ Nvidia ¶þ½øÖÆÇý¶¯ÔÚÕâ·½ÃæÓÐÎÊÌâ¡­¡­
> >> > >>
> >> > >> On 17/12/10 03:39, will wrote:
> >> > >> > ¶î¡£¡£ÎÒµÄgnome×°ÁËnvidiaÏÔ¿¨Çý¶¯ºó¡£¡£¿¨µÄºÜ¡£¡£ÎÒ¶¼¾ªÁË¡£¡£
> >> > >> >
> >> > >> > 2010/12/16 Robin Lee<robinlee.sysu在gmail.com>
> >> > >> >
> >> > >> >> ÓпյĻ°¿ÉÒÔ±¨ÏÂbug
> >> > >> >>
> >> > >> >> 2010/12/16 Jingtao<yanjingtao在innlab.net>
> >> > >> >>
> >> > >> >>> ÎÒµÄF14ƽ¾ùÿÌìX±ÀÀ£Ò»´Î£¬²é¿´ÈÕÖ¾¶¼ÊǶδíÎ󡣡£¡£ÎÞÓï¡£¡£¡£¡£¡£
> >> > >> >>>
> >> > >> >>> ÔÚ 2010Äê12ÔÂ16ÈÕ ÏÂÎç4:37£¬Robin Lee<robinlee.sysu在gmail.com>дµÀ£º
> >> > >> >>>
> >> > >> >>>> ¸Ð¶¯
> >> > >> >>>>
> >> > >> >>>> 2010/12/16 °ÙÀï<tech.baili在gmail.com>
> >> > >> >>>>
> >> > >> >>>>> Òª°ÑÓÐÏÞµÄÈËÉúͶÈëµ½ÎÞÏÞµÄÑ°ÕÒBugÖÐÈ¥°¡
> >> > >> >>>>>
> >> > >> >>>>> ÔÚ 2010Äê12ÔÂ16ÈÕ ÏÂÎç1:46£¬Simon Yan<simonyanix在gmail.com>дµÀ£º
> >> > >> >>>>>
> >> > >> >>>>>> On Thu, Dec 16, 2010 at 1:07 PM, ÒóÀÖ<yinlenc在gmail.com>
> wrote:
> >> > >> >>>>>>> fedora 14 µÄbug±ÈÒÔÇ°ÉÙ¶àÁË£»
> >> > >> >>>>>> »¹ÓкܶàµÄbugµÈ´ýÎÒÃÇÈ¥·¢¾ò¡£
> >> > >> >>>>>>
> >> > >> >>>>>>>
> >> > >> >>>>>>> --
> >> > >> >>>>>>> ÒÔ×Ô¼ºµÄ·½Ê½£¬È¥¶È¹ýδ֪µÄÈËÉú£¡
> >> > >> >>>>>>> _______________________________________________
> >> > >> >>>>>>> Chinese mailing list
> >> > >> >>>>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > >> >>>>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > >> >>>>>>>
> >> > >> >>>>>>
> >> > >> >>>>>>
> >> > >> >>>>>>
> >> > >> >>>>>> --
> >> > >> >>>>>> Regards,
> >> > >> >>>>>> Simon Yan
> >> > >> >>>>>>
> >> > >> >>>>>> http://www.google.com/profiles/simonyanix
> >> > >> >>>>>> _______________________________________________
> >> > >> >>>>>> Chinese mailing list
> >> > >> >>>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > >> >>>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > >> >>>>>>
> >> > >> >>>>> _______________________________________________
> >> > >> >>>>> Chinese mailing list
> >> > >> >>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > >> >>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > >> >>>>>
> >> > >> >>>> _______________________________________________
> >> > >> >>>> Chinese mailing list
> >> > >> >>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > >> >>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > >> >>>>
> >> > >> >>>
> >> > >> >>>
> >> > >> >>>
> >> > >> >>> --
> >> > >> >>> ´ËÖÂ
> >> > >> >>> ÑϾ§ÌÎ
> >> > >> >>> _______________________________________________
> >> > >> >>> Chinese mailing list
> >> > >> >>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > >> >>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > >> >>>
> >> > >> >> _______________________________________________
> >> > >> >> Chinese mailing list
> >> > >> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > >> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > >> >>
> >> > >> > _______________________________________________
> >> > >> > Chinese mailing list
> >> > >> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > >> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > >>
> >> > >>
> >> > >> --
> >> > >> Fedora Contributor:
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> >> > >> _______________________________________________
> >> > >> Chinese mailing list
> >> > >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > >>
> >> > > _______________________________________________
> >> > > Chinese mailing list
> >> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > _______________________________________________
> >> > Chinese mailing list
> >> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Take a Deep Breath out of Windows
>
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息