Re: fedora是不是杯具?

易军召 junzhaoyi在gmail.com
星期五 三月 19 06:22:12 UTC 2010


ÎÒ×Ô¼º±¾ÉíÒ²ÊÇFedora 12, Ubuntu 9.10Á½¸öLinuxϵͳ£¬ ¾­³£Çл»×ÅʹÓã¬ËäÈ»¶¼ÊÇ»ùÓÚGnome£¬¸Ð¾õÁ½Õß²îÒ컹ÊÇÂù´óµÄ¡£

¶ÔÓÚ¿ª·¢³ÌÐòÀ´Ëµ£¬Fedora¸üÊʺÏЩ£»Èç¹ûÌýÌýÒôÀÖ£¬¿´¿´µçÓ°£¬Ê¹ÓÃUbuntuÒ²²»´í¡£

×ܵÃÀ´Ëµ£¬ÎÒÈÏΪFedoraµÄÀ¶É«¸üÇåˬһЩ£¬UbuntuÉÏÊÖ¸ü¿ìËٵ㡣


ÔÚ 2010Äê3ÔÂ19ÈÕ ÏÂÎç2:17£¬acl yyx <aclyyx在gmail.com>дµÀ£º

> ͬÒâ Ò×¾ýÕÙ µÄ˵·¨£¬ÆäʵÎÒ±¾È˲»
> µÐÊÓÈκÎϵͳ£¬ÎÒ×î³£ÓõĻ¹ÊÇwindows£¬Å¼¶ûÓÃÓÃUbuntu£¨Ôø¾­µÄÖ÷Á¦£©£¬ÏµÍ³±¾À´Ò²¾ÍÊǸö¹¤¾ß£¬ÄÜ·½±ãµÄÍê³ÉÎÒÒªµÄ¶«Î÷¾ÍºÃ¡£
> ÔçÏÈÊÔÓùýfedora 5£¬²»¹ýµ±Ê±µÄȷûÓÐwindows·½±ã£¬²»¹ýÏÖÔںöàÁË¡£
>
> ÔÚ¹«Ë¾»¹ÊÇÓÃwindowsµÄ£¬Ö÷ÒªÏÖÔÚ¹«Ë¾×öµÄ¶«Î÷¶¼ÊÇwindowsµÄ³ÌÐò£¬²»Óð³¾ÍûÔÚ¹¤×÷ÁË£¬ºÇºÇ
>
> ÔÚ 2010Äê3ÔÂ19ÈÕ ÏÂÎç1:58£¬Ò×¾üÕÙ <junzhaoyi在gmail.com> дµÀ£º
> > »¶Ó­Ò»ÇжÔfedora³ÖÈÈ°®ÓëµÐÊÓµÄÈË¡£¾ÍÏñÄĸöΰÈË˵µÄÒ»Ñù£¬µÐÈËÒ²ÊÇ×îºÃµÄÕ½ÓÑ¡£
> > Ö»ÓÐFedora½ÓÄɸü¶àµÄ»³ÒÉÒâ¼û£¬¾Í»á³É³¤µÃ¸ü¿ì£¡
> >
> > ÔÚ 2010Äê3ÔÂ19ÈÕ ÏÂÎç1:50£¬µ¾²ÝÈË <bingbuidea在sohu.com>дµÀ£º
> >>
> >> ÎÒÔΰ¡
> >> ÄѵÀFedora Mail list´´½¨¾ÍÊÇÓÃÀ´ÌÖÂÛÕâ¸öµÄ
> >> Äã²»ÓÃFedora£¬Åܵ½ÕâÀïÀ´¸Épi°¡£¿£¡
> >>
> >> 2010-03-19
> >> ________________________________
> >> cbbu
> >>
> >> ²Ü±û²¿
> >>
> >> ËÄ´¨¾ÅÖݵç×ӿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾±±¾©Ñо¿Ëù
> >> ƽ̨²¿2×é
> >>
> >> mobile:  13488810021
> >> tel:      010-82780501-174
> >> mail:    cbb-design在163.com
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese在lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Ò×¾ýÕÙ
> >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese在lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>-- 
Ò×¾ýÕÙ
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: http://lists.fedoraproject.org/pipermail/chinese/attachments/20100319/27af2a11/attachment-0001.html 


关于邮件列表 Chinese 的更多信息