Re: Re: 讨论一下Fedora 下开发工具使用

易君召 junzhaoyi在gmail.com
星期六 三月 20 07:53:37 UTC 2010


Çëcc ÖÁ chinese在lists.fedoraproject.org £¬²»È»Ö»ÓÐÎÒÒ»¸öÈË¿´µ½emailÁË¡£


ÔÚ 2010Äê3ÔÂ20ÈÕ ÉÏÎç10:05£¬tony wei <witunix在gmail.com>дµÀ£º

> CodeBlocksÒ²¿ÉÒÔÊÔÊÔ¡£
>
> ÔÚ 2010Äê3ÔÂ19ÈÕ ÏÂÎç9:29£¬Ò×¾ýÕÙ <junzhaoyi在gmail.com>дµÀ£º
>
> ¿ª·¢»ùÓÚcµÄ³ÌÐòÓÃvim£¿ Qt Creator ƽ̨ҲºÜ²»´í£¬¿ÉÒÔ¿çƽ̨±àÒëʹÓã¬C++¿ª·¢ºÜºÃ
>>
>> ÔÚ 2010Äê3ÔÂ19ÈÕ ÏÂÎç6:19£¬Alvin <qzhang.g在gmail.com>дµÀ£º
>>
>>> vim, gcc
>>>
>>> ~Alvin
>>>
>>>
>>> 2010/3/19 zhangqinlei <zhangqinlei2008在126.com>
>>>
>>> Ò»°ãÇé¿öÏÂʹÓÃemacs£¬ÓÃdddµ÷ÊÔ¡£
>>>> --
>>>> ÕÅÇÚÀÚ
>>>> Email: zhangqinlei2008在126.com
>>>>
>>>>
>>>> ÔÚ2010-03-19£¬nvstp <yd.nvstp在gmail.com> дµÀ£º
>>>>
>>>> vim ºÍ Eclipse£¬È»ºó»¹ÓÐÒ»´ó¶ÑGNU/LinuxµÄ¹¤¾ß
>>>>
>>>> 2010/3/19 ½ðöÎ <firegnu在gmail.com>
>>>>
>>>>> emacs,qt»áÓÃcreater.
>>>>>
>>>>> ÔÚ 2010Äê3ÔÂ19ÈÕ ÏÂÎç5:28£¬Amos Kong <kongjianjun在gmail.com>дµÀ£º
>>>>>
>>>>> 2010/3/19 Ò×¾ýÕÙ <junzhaoyi在gmail.com>:
>>>>>> > ´ó¼ÒÔÚFedoraÏÂ×÷¿ª·¢µÄ»°£¬´ó²¿·Ö»áʹÓÃÄÄЩIDE£¿ ±ÈÈ翪·¢JavaʹÓÃEclipse£¬»¹ÊÇC C++ʹÓÃKDevelop£¬
>>>>>> »òÕßʹÓÃVi£¬
>>>>>> > emacsµÈ¡£
>>>>>> > ÁíÍ⣬ÏñbluefishÖ§³Ö´ó²¿·ÖÓï·¨¸ßÁÁÒ²²»´í¡£
>>>>>> > ×îÐÂÔÚ×Ôѧandroid¿ª·¢£¬Ëƺõ×î½ü±È½Ï»ð£¬FedoraÏÂEclipse°²×°Android ADT²å¼þ·Ç³£²»´í£¡
>>>>>> >
>>>>>> > ×ÔÉíJava»ù´¡Ò»°ã£¬²»¹ý×ÜÌåÒ²ÔÚÒ»µãµã½ø²½£¡
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> emacs  vim  kscope
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> Chinese mailing list
>>>>>> Chinese在lists.fedoraproject.org
>>>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Chinese mailing list
>>>>> Chinese在lists.fedoraproject.org
>>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Chinese mailing list
>>>> Chinese在lists.fedoraproject.org
>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>>
>>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Chinese mailing list
>>> Chinese在lists.fedoraproject.org
>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>> Ò×¾ýÕÙ
>>
>> _______________________________________________
>> Chinese mailing list
>> Chinese在lists.fedoraproject.org
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
>


-- 
Ò×¾ýÕÙ
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: http://lists.fedoraproject.org/pipermail/chinese/attachments/20100320/88108580/attachment.html 


关于邮件列表 Chinese 的更多信息