[FZH] HoN 0.3.1 发布了,明天公开测试

cheng chen freakrobot在acm.org
星期三 三月 31 11:08:33 UTC 2010


ºÃÏñͦ²»´íµÄÑù×Ó°¡¡«²»ÖªµÀÎÒµÄÀϵçÄÔÄܲ»ÄÜÍæ¡£

www.*heroesofnewerth*.com/

2010/3/31 Caius 'kaio' Chance <k在kaio.me>

> (2010Äê03ÔÂ31ÈÕ 16:01), Liang Suilong wrote:
> > ¶î£¬·¢²¼ÁË£¬Ã÷Ì칫²â£¬Õâ´Î¸üÐÂÊÇ Linux¡¢Windows¡¢Mac ͬ²½·Å³öÀ´µÄ£¬Ï²»¶ DoTA µÄÅóÓÑ¿ÉÒÔÊÔÊÔ¡£
> >
> > »­ÃæºÍÌØЧ±È War3 ÒªºÃ£¬ÁíÍâÖ§³Ö¿íÆÁ¡£
> >
> > ÅäÖÃÂÐèÒª OpenGL 2.0 ºÍ GLSL 1.20£¬radeon ¿ªÔ´Çý¶¯²»Ö§³Ö¡£Èç¹û ATi µÄÅóÓÑÏëÍ棬¿ÉÒÔ½µ¼¶µ½ Fedora 11
> > È»ºó°²×°±ÕÔ´Çý¶¯°É¡£
> >
> > PS£ºÔõôÎÒÕâ·âÓʼþÕâôÏñ¹ã¸æÄØ£¿£¿XD
>
> ÊÇÉõüNß[‘ò£¬ÕˆÙN‚€¾WÖ·¡£
>
> kaio
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Cheng(³Ï)


关于邮件列表 Chinese 的更多信息