[FZH] HoN 0.3.1 发布了,明天公开测试

cheng chen freakrobot在acm.org
星期三 三月 31 13:29:05 UTC 2010


ÊշѾͲ»ÏëÍæÁË£¬×ÔÓÉÈí¼þ¾ÍºÃÁË¡«²»¹ý·´ÕýÎҵĵçÄÔÀïËûµÄ×îµÍÅäÖÃÔ¶×ÅÄØ£º£©

2010/3/31 Tao.Yang <cab402在gmail.com>

> ²»ËãµÁ°æ£¬Ó¦¸ÃÊǹ«²â°æ---ÍøÓΰÉÓ¦¸Ã
> ÊÕ·ÑÍøÓÎÕýʽÔËӪǰ²âÊÔÊǺÜÕý³£µÄÊÂÇé
> ÓÚ 2010/3/31 21:18, cheng chen дµÀ:
> > ²»ÊÇ×ÔÓÉÈí¼þ°¡£¿ÄÇÞÏÞÎÁË¡«LinuxµÁ°æÆñ²»ÊÇ¡£¡£¡£
> >
> > 2010/3/31 Liang Suilong<liangsuilong在gmail.com>
> >
> >> Ö÷Ò³µØÖ·£º
> >>
> >> http://www.heroesofnewerth.com/
> >>
> >> ÎÒ¾ÍÊÇÅÂËûÕýʽÍƳöÒÔºóÇå¿ÕÁËûÓи¶·ÑµÄ²âÊÔÓû§¡£¡£
> >>
> >> 2010/3/31 Caius 'kaio' Chance<k在kaio.me>
> >>
> >>> (2010Äê03ÔÂ31ÈÕ 21:08), cheng chen wrote:
> >>>> ºÃÏñͦ²»´íµÄÑù×Ó°¡¡«²»ÖªµÀÎÒµÄÀϵçÄÔÄܲ»ÄÜÍæ¡£
> >>>
> >>> Õý²»ß^ÎÒ›]´òß[‘òÒ»Äê¶àÁË
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Cheng(³Ï)


关于邮件列表 Chinese 的更多信息