[FZH] HoN 0.3.1 发布了,明天公开测试

Liang Suilong liangsuilong在gmail.com
星期三 三月 31 14:20:52 UTC 2010


×ÔÓÉÈí¼þ²»µÈÓÚÃâ·ÑÈí¼þ°¡£¡£¡

°´ÕÕ֮ǰ S2 µÄ×ö·¨£¬Ó¦¸ÃÊÇ·ÖΪÃâ·ÑºÍÊÕ·ÑÁ½À࣬ÊշѵĻáÔö¼ÓÄÚÈݺÍÌØÐÔ¡£

2010/3/31 cheng chen <freakrobot在acm.org>

> ÊշѾͲ»ÏëÍæÁË£¬×ÔÓÉÈí¼þ¾ÍºÃÁË¡«²»¹ý·´ÕýÎҵĵçÄÔÀïËûµÄ×îµÍÅäÖÃÔ¶×ÅÄØ£º£©
>
> 2010/3/31 Tao.Yang <cab402在gmail.com>
>
> > ²»ËãµÁ°æ£¬Ó¦¸ÃÊǹ«²â°æ---ÍøÓΰÉÓ¦¸Ã
> > ÊÕ·ÑÍøÓÎÕýʽÔËӪǰ²âÊÔÊǺÜÕý³£µÄÊÂÇé
> > ÓÚ 2010/3/31 21:18, cheng chen дµÀ:
> > > ²»ÊÇ×ÔÓÉÈí¼þ°¡£¿ÄÇÞÏÞÎÁË¡«LinuxµÁ°æÆñ²»ÊÇ¡£¡£¡£
> > >
> > > 2010/3/31 Liang Suilong<liangsuilong在gmail.com>
> > >
> > >> Ö÷Ò³µØÖ·£º
> > >>
> > >> http://www.heroesofnewerth.com/
> > >>
> > >> ÎÒ¾ÍÊÇÅÂËûÕýʽÍƳöÒÔºóÇå¿ÕÁËûÓи¶·ÑµÄ²âÊÔÓû§¡£¡£
> > >>
> > >> 2010/3/31 Caius 'kaio' Chance<k在kaio.me>
> > >>
> > >>> (2010Äê03ÔÂ31ÈÕ 21:08), cheng chen wrote:
> > >>>> ºÃÏñͦ²»´íµÄÑù×Ó°¡¡«²»ÖªµÀÎÒµÄÀϵçÄÔÄܲ»ÄÜÍæ¡£
> > >>>
> > >>> Õý²»ß^ÎÒ›]´òß[‘òÒ»Äê¶àÁË
> >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Cheng(³Ï)
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


关于邮件列表 Chinese 的更多信息