[FZH] HoN 0.3.1 发布了,明天公开测试

Liang Suilong liangsuilong在gmail.com
星期三 三月 31 14:39:39 UTC 2010


Ã÷Ì칫¿ª²âÊÔ°¡£¬Ã÷Ììÿ¸öÈ˶¼¿ÉÒÔÉêÇë²âÊÔÕʺÅÁË¡£

Ï´λØÓʼþ¼ÇµÃ reply to all »òÕßÌí¼ÓÓʼþÁбíµØÖ·µ½ cc °¡£¡

2010/3/31 С²¨ <kfihihc在gmail.com>

> ÆäʵÎÒÏëÖªµÀÔõôÄõ½beta key¡­¡­
>
> ÔÚ 2010Äê3ÔÂ31ÈÕ ÏÂÎç10:20£¬Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>дµÀ£º
>
> ×ÔÓÉÈí¼þ²»µÈÓÚÃâ·ÑÈí¼þ°¡£¡£¡
>>
>> °´ÕÕ֮ǰ S2 µÄ×ö·¨£¬Ó¦¸ÃÊÇ·ÖΪÃâ·ÑºÍÊÕ·ÑÁ½À࣬ÊշѵĻáÔö¼ÓÄÚÈݺÍÌØÐÔ¡£
>>
>> 2010/3/31 cheng chen <freakrobot在acm.org>
>>
>> > ÊշѾͲ»ÏëÍæÁË£¬×ÔÓÉÈí¼þ¾ÍºÃÁË¡«²»¹ý·´ÕýÎҵĵçÄÔÀïËûµÄ×îµÍÅäÖÃÔ¶×ÅÄØ£º£©
>> >
>> > 2010/3/31 Tao.Yang <cab402在gmail.com>
>> >
>> > > ²»ËãµÁ°æ£¬Ó¦¸ÃÊǹ«²â°æ---ÍøÓΰÉÓ¦¸Ã
>> > > ÊÕ·ÑÍøÓÎÕýʽÔËӪǰ²âÊÔÊǺÜÕý³£µÄÊÂÇé
>> > > ÓÚ 2010/3/31 21:18, cheng chen дµÀ:
>> > > > ²»ÊÇ×ÔÓÉÈí¼þ°¡£¿ÄÇÞÏÞÎÁË¡«LinuxµÁ°æÆñ²»ÊÇ¡£¡£¡£
>> > > >
>> > > > 2010/3/31 Liang Suilong<liangsuilong在gmail.com>
>> > > >
>> > > >> Ö÷Ò³µØÖ·£º
>> > > >>
>> > > >> http://www.heroesofnewerth.com/
>> > > >>
>> > > >> ÎÒ¾ÍÊÇÅÂËûÕýʽÍƳöÒÔºóÇå¿ÕÁËûÓи¶·ÑµÄ²âÊÔÓû§¡£¡£
>> > > >>
>> > > >> 2010/3/31 Caius 'kaio' Chance<k在kaio.me>
>> > > >>
>> > > >>> (2010Äê03ÔÂ31ÈÕ 21:08), cheng chen wrote:
>> > > >>>> ºÃÏñͦ²»´íµÄÑù×Ó°¡¡«²»ÖªµÀÎÒµÄÀϵçÄÔÄܲ»ÄÜÍæ¡£
>> > > >>>
>> > > >>> Õý²»ß^ÎÒ›]´òß[‘òÒ»Äê¶àÁË
>> > >
>> > > _______________________________________________
>> > > Chinese mailing list
>> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > Cheng(³Ï)
>> >
>> > _______________________________________________
>> > Chinese mailing list
>> > Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>> >
>>
>>
>> --
>> Fedora && Debian User, former Ubuntu User
>> My Page: http://www.liangsuilong.info
>> Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
>> https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong
>>
>> _______________________________________________
>> Chinese mailing list
>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
>
>
> --
> --
> С²¨ ÉÏ
> http://yuzhe.info
>-- 
Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


关于邮件列表 Chinese 的更多信息