[FZH] HoN 0.3.1 发布了,明天公开测试

cheng chen freakrobot在acm.org
星期三 三月 31 14:59:05 UTC 2010


¶÷£¬¡°×ÔÓÉÈí¼þ¡±¡°¿ªÔ´Èí¼þ¡±¡°±ÕÔ´Ãâ·ÑÈí¼þ¡±¡°±ÕÔ´ÊÕ·ÑÈí¼þ¡±¡£¡£¡£

2010/3/31 Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>

> ×ÔÓÉÈí¼þ²»µÈÓÚÃâ·ÑÈí¼þ°¡£¡£¡
>
> °´ÕÕ֮ǰ S2 µÄ×ö·¨£¬Ó¦¸ÃÊÇ·ÖΪÃâ·ÑºÍÊÕ·ÑÁ½À࣬ÊշѵĻáÔö¼ÓÄÚÈݺÍÌØÐÔ¡£
>
> 2010/3/31 cheng chen <freakrobot在acm.org>
>
> ÊշѾͲ»ÏëÍæÁË£¬×ÔÓÉÈí¼þ¾ÍºÃÁË¡«²»¹ý·´ÕýÎҵĵçÄÔÀïËûµÄ×îµÍÅäÖÃÔ¶×ÅÄØ£º£©
>>
>> 2010/3/31 Tao.Yang <cab402在gmail.com>
>>
>> > ²»ËãµÁ°æ£¬Ó¦¸ÃÊǹ«²â°æ---ÍøÓΰÉÓ¦¸Ã
>> > ÊÕ·ÑÍøÓÎÕýʽÔËӪǰ²âÊÔÊǺÜÕý³£µÄÊÂÇé
>> > ÓÚ 2010/3/31 21:18, cheng chen дµÀ:
>> > > ²»ÊÇ×ÔÓÉÈí¼þ°¡£¿ÄÇÞÏÞÎÁË¡«LinuxµÁ°æÆñ²»ÊÇ¡£¡£¡£
>> > >
>> > > 2010/3/31 Liang Suilong<liangsuilong在gmail.com>
>> > >
>> > >> Ö÷Ò³µØÖ·£º
>> > >>
>> > >> http://www.heroesofnewerth.com/
>> > >>
>> > >> ÎÒ¾ÍÊÇÅÂËûÕýʽÍƳöÒÔºóÇå¿ÕÁËûÓи¶·ÑµÄ²âÊÔÓû§¡£¡£
>> > >>
>> > >> 2010/3/31 Caius 'kaio' Chance<k在kaio.me>
>> > >>
>> > >>> (2010Äê03ÔÂ31ÈÕ 21:08), cheng chen wrote:
>> > >>>> ºÃÏñͦ²»´íµÄÑù×Ó°¡¡«²»ÖªµÀÎÒµÄÀϵçÄÔÄܲ»ÄÜÍæ¡£
>> > >>>
>> > >>> Õý²»ß^ÎÒ›]´òß[‘òÒ»Äê¶àÁË
>> >
>> > _______________________________________________
>> > Chinese mailing list
>> > Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> Cheng(³Ï)
>>
>> _______________________________________________
>> Chinese mailing list
>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
>
>
> --
> Fedora && Debian User, former Ubuntu User
> My Page: http://www.liangsuilong.info
> Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong
>-- 
Cheng(³Ï)


关于邮件列表 Chinese 的更多信息