[FZH] =?GB2312?B?UmU6IFtGWkhdINDHxtrO5b7blf7W9+59?=

Liang Suilong liangsuilong在gmail.com
星期二 十一月 2 08:19:19 UTC 2010


Æäʵ̸̸ Unity Ò²ÎÞ·Á£¬¿´¿´ Fedora ÉçÇøÀïÃæÓÐûÓе°ÌÛµÛ°Ñ Unity ÒÆÖ²µ½ Fedora ÉÏÃæÍæ¡£

Re: microcai

Wayland ¸Ð¾õÌ«³¤Ô¶£¬Ê®»®»¹Ã»ÓÐһƲ¡£systemd ÊÇÒ»¸öֵͦµÃ̽ÌֵĻ°Ìâ¡£¿ÉϧÎÒÄǸö Rawhide ×ÜÊÇ /usr
µÄÄǸö·ÖÇø×ÜÊÇжÔز»Á˶ø¹Ø²»ÁË»ú»òÕßÖØÆô²»ÁË¡£

2010/11/2 Yu Chen <jcomee在gmail.com>

> ÔÚ 2010Äê11ÔÂ2ÈÕ ÏÂÎç2:31£¬Yu Chen <jcomee在gmail.com>дµÀ£º
>
> > unity
> >
> > sorry£¬ ÊÇ gnome-shell.
>
>
> > ÔÚ 2010Äê11ÔÂ2ÈÕ ÏÂÎç2:29£¬microcai <microcai在fedoraproject.org>дµÀ£º
> >
> > systemd ...
> >> wayland
> >>
> >> ÔÚ 2010Äê11ÔÂ2ÈÕ ÏÂÎç1:29£¬Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>дµÀ£º
> >>
> >> > ÈÕÆÚ£º11ÔÂ5ÈÕ
> >> > •rég£º8•r£¨±±¾© utc£«10£©
> >> > µØüc£º££fedora£­zh £À chat.freenode.net
> >> > •þÆÚ£º2С•r
> >> >
> >> > Õˆ°ÑÓÐÅdȤµÄÖ÷î}ÌîÔÚÒÔÏ£º
> >> > £¨˜Ó±¾£©
> >> >
> >> >
> >> > kaio
> >> > _______________________________________________
> >> > Chinese mailing list
> >> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Yu
> >
> >
>
>
> --
> Yu
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


关于邮件列表 Chinese 的更多信息