[FZH] 是不是RC1就相当于最终发布的版本了?

金鑫 firegnu在gmail.com
星期二 十一月 2 10:06:11 UTC 2010


fedora14Öйúʱ¼äʲôʲôʱºò·¢²¼£¿

ÔÚ 2010Äê11ÔÂ2ÈÕ ÏÂÎç5:32£¬Fai Wong <lazyfai在gmail.com>дµÀ£º

> ¶àµÈÒ»Ìì°É£¬ÐÄÀíÉÏ»áºÃ¹ýÒ»µã :-)
>
> ÔÚ 2010Äê11ÔÂ2ÈÕÏÂÎç4:30£¬Yu Chen <jcomee在gmail.com> Œ‘µÀ£º
> > ÊÇ°¡£¬ÒòΪÎÒÒª¿Ì¼DVD²ÅÄÜ°²×°£¨F13µÄ¾­Ñ飩£¬ËùÒÔ²»ÏëµÈÃ÷ÌìÔÙÏÂÁË£¬ÏÈ×°Õâ¸öRC1ÔÚÉýÉÏÈ¥°É¡£
> >
> > Ubuntu 4 ÓÐÓùý£¬ºÇºÇ
> >
> > ÔÚ 2010Äê11ÔÂ2ÈÕ ÏÂÎç4:11£¬Yuan Yijun <bbbush.yuan在gmail.com>дµÀ£º
> >
> >> Ç¿ÁÒÍƼöÊÔÊÔÆäËû·¢Ðа棬±ÈÈç Ubuntu 2.2.2.2 :D
> >>
> >> RC1 ÊÇ˵ºòÑ¡£¬¼ÈÈ»ÊǺòÑ¡¾ÍÓÐ×ʸñ³ÉΪÕýʽ°æ¡£Ç°¼¸Ìì²»ÊǾÍÓÐÐÂÎÅÁËÂð£¬ÒѾ­ "Gold" ÁË¡£
> >>
> >>
> >> --
> >> bbbush ^_^
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Yu
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息