[FZH] 是不是RC1就相当于最终发布的版本了?

金鑫 firegnu在gmail.com
星期三 十一月 3 00:58:52 UTC 2010


×òÌìÁ賿Á½µã£¬¾ÍÒѾ­·Å³öÏÂÔØÁË...

ÔÚ 2010Äê11ÔÂ3ÈÕ ÉÏÎç8:22£¬Yu Chen <jcomee在gmail.com>дµÀ£º

> ÎÒµÄRC°æDVDÖÕÓÚÏÂÔغÃÁË:)
>
> ÔÚ 2010Äê11ÔÂ3ÈÕ ÉÏÎç5:01£¬Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>дµÀ£º
>
> > ´ó¼Ò¶¼ºÜ¼¤ßM£¡ XD
> >
> > ÎÒÇ°Ìì°²Ñb rc ÔÚ vbox ÉÏ£¬½çÃæÓXµÃ›]ÓÐÌ«´ó¸Ä׃¡£
> >
> > kaio
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Yu
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息