[FZH] 是不是RC1就相当于最终发布的版本了?

金鑫 firegnu在gmail.com
星期三 十一月 3 02:24:51 UTC 2010


ÎÒµÄthinkpadx200°²×°²»ÉÏ¡£ÎÒÏÂÔصÄÊÇi386-DVD°æ±¾µÄ..ÓÃlive image createrÉÕÖƵ½uÅÌÖ®ºó£¬Æô¶¯ÏÔʾ"press
the Enter key to begin the installation
process",È»ºó¾ÍËÀÔÚÄÇÁË¡£¡£°´»Ø³µ¼üûÓÐÈκη´Ó¦¡£¡£ÓÐÈËÅöµ½¹ýÕâ¸öÎÊÌâÂð£¿

ÔÚ 2010Äê11ÔÂ3ÈÕ ÉÏÎç9:51£¬Fai Wong <lazyfai在gmail.com>дµÀ£º

> ºË¶Ô¹ýÁË, ¾ÍÊÇ RC1
>
> ÔÚ 2010Äê11ÔÂ3ÈÕÉÏÎç9:05£¬Yu Chen <jcomee在gmail.com> Œ‘µÀ£º
> > ÎÒÍøËÙÂý°¡£¬×òÌìÉÏÎ翪ʼÀ­µÄ¡£¡£¡£
> > ×°rcÔÚÉý¼¶°É£¬ºÇºÇ
> >
> > 2010/11/3 ½ðöÎ <firegnu在gmail.com>
> >
> >> ×òÌìÁ賿Á½µã£¬¾ÍÒѾ­·Å³öÏÂÔØÁË...
> >>
> >> ÔÚ 2010Äê11ÔÂ3ÈÕ ÉÏÎç8:22£¬Yu Chen <jcomee在gmail.com>дµÀ£º
> >>
> >> > ÎÒµÄRC°æDVDÖÕÓÚÏÂÔغÃÁË:)
> >> >
> >> > ÔÚ 2010Äê11ÔÂ3ÈÕ ÉÏÎç5:01£¬Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>дµÀ£º
> >> >
> >> > > ´ó¼Ò¶¼ºÜ¼¤ßM£¡ XD
> >> > >
> >> > > ÎÒÇ°Ìì°²Ñb rc ÔÚ vbox ÉÏ£¬½çÃæÓXµÃ›]ÓÐÌ«´ó¸Ä׃¡£
> >> > >
> >> > > kaio
> >> > > _______________________________________________
> >> > > Chinese mailing list
> >> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > >
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > --
> >> > Yu
> >> > _______________________________________________
> >> > Chinese mailing list
> >> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >>
> >
> >
> > --
> > Yu
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息