[FZH] #T #D #U 关于 FedoraChina 论坛

刘红丹 hongdanliu在gmail.com
星期三 十一月 3 07:52:00 UTC 2010


ºÏ²¢°É£¬ÈçºÎ£¿

ÔÚ 2010Äê11ÔÂ3ÈÕ ÉÏÎç5:13£¬Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>дµÀ£º

> 2010/11/2 Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>
>
> > ºÇºÇ£¬ÎҵĿ´·¨£º
> >
> > 1. ËüµÄ´æÔÚÊǼȶ¨ÊÂŒ£¬ÎÒ‚ƒ®”È»›]™àÀû׌ËüêPÁË
> >
>
> ¿´¿´ÄÇß…ÓжàÉÙÔ­„“¾«ÈA£¬Èç¹ûÓеÄÔ’ÞDÙNß^í¡£
>
>
> >
> > 2. ÕfÔ“Õ“‰¯ÌŽì¶žlËÀ î‘BÒ²²»ËãÕFˆ£¬°lÙNÈ˺ÍÞDÙNÈˎ׺õ¶¼ÊÇ°æÖ÷Äǃɂ€ÈË£¬ÓÑôÏàêPµÄ¸÷·½Ãæ½yÓ‹”µ“þ¶¼²»Èç fedora-zh.org
> >
>
> Ô’ëmÈç´Ë£¬fedora-zh.org µÄ³ÉéLÒ²Ëƺõ·ÅÂýÁË¡£
>
>
> >
> > 3. cn.fedoracommunity.org Œ¢³ÉžéµØ…^ÐÔ Fedora Éç…^µÄÒ»‚€´°¿Ú£¬Èç¹û¿ÉÄܵÄÔ’½è´Ë™C•þÕûºÏ fedora-zh
> > ºÍ fedorachina µÄÙYÔ´£¬ß@˜Ó¿ÉÒÔÔÚÒ»¶¨³Ì¶ÈÉÏœpÉÙÖÐÎÄÓÑôÔÚŒ¤ÕÒ Fedora µØ…^Éç…^•rµÄÃÔ»ó¡£
> >
>
> ÓЛ]ÓÐÞk·¨ÔÚÄÇ߅ͬ•rÁгöƒÉ‚€¾WÕ¾£¬¿ÉÒÔ¸½Ô]һЩӍϢ£¿ÀýÈ磬Փ‰¯ÈË”µ¡¢»îÜS³Ì¶ÈµÈ£¿
>
>
> >
> > 4.
> îËÆß@îÓɁK·ÇÓÉØ•«IÕß„“½¨Éç…^µÄÇé›rÔÚδí¿Ï¶¨Ò²•þÓöµ½£¬ÈçºÎÏàÌŽKÇÒ¹²Í¬´ÙßMʲüNµÄÒ²ÊÇÖµµÃ¿¼‘]µÄ£º±ÈÈçÒ»‚€ÖøÖØì¶é_°l£¬Ò»‚€ÖøÖØì¶×î½KÓÑôµÈµÈ¡£
> >
>
> ±ÈÝ^²»ÏëһЩ¡¸Ò»Õû»@¡¹¾WÕ¾£¬Ïñ linuxsir À^Àm°ÑÉç…^·ÖÉ¢ÁË£»ÓÐÔÚ linuxsir »òÆäËû´óÕ¾»îÜSµÄÅóÓÑ£¬ÓЛ]ÓÐÔÚÄÇß…žé
> fedora-zh.org Ðû‚÷һϣ¿
>
> --
> Caius 'kaio' Chance
> Fedora Ambassador + Design Contributor
> [IRC] kaio @ freenode | [Twitter] @K410 | [Blog] kaio.net
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Áõºìµ¤
http://liuhongdan.com/


关于邮件列表 Chinese 的更多信息