[FZH] #U 想搞个聚会,北京的fedora童鞋有想参加的么

刘红丹 hongdanliu在gmail.com
星期四 十一月 4 07:45:05 UTC 2010


Ï£Íû²»ÊÇÖÜÒ»ÖÁÖÜÎå :-)
Æߵ㣬Õâ¸öʱ¼ä¿´¿´Äܲ»Äܵ÷Õûµ½ÏÂÎçʲôµÄ£¬²»È»ÍíÉϻؼҾͺÜÓеãÂé·³ÁË

ÔÚ 2010Äê11ÔÂ4ÈÕ ÏÂÎç3:35£¬Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>дµÀ£º

> ±±¾©ÕæºÃ¼s
>
> 2010/11/4 xie yunpeng <woqimingweipeng在gmail.com>
>
> > Ïë…¢¼ÓµÄͯЬÈç¹û¿ÉÒÔµÄÔ’Ã÷ÌìÍíÉÏ…¢¼ÓÒ»ÏÂirc¾Û•þ£¬µ½•rºòÉÌÁ¿Ò»Ï•régµØüc¾Û•þƒÈÈÝɶµÄ
> >
> > ÔÚ 2010Äê11ÔÂ4ÈÕ ÏÂÎç2:33£¬guanminglin <guanminglin在gmail.com>Œ‘µÀ£º
> >
> > > ÎÒÏë…¢¼Ó£¡
> > >
> > > ÔÚ 2010Äê11ÔÂ4ÈÕ ÏÂÎç2:23£¬xie yunpeng <woqimingweipeng在gmail.com>Œ‘µÀ£º
> > >
> > > >
> > > >
> > >
> >
> ÏëÔÚ±±¾©½M¿—‚€fedora¾Û•þ£¬²»ÖªµÀ±±¾©µÄͯЬ¶¼ÓÐÕlÏë…¢¼Ó¡£Ä¿Ç°µØüc߀²»´_¶¨£¬²»ß^»ù±¾ÉÏÊÇÔÚÎåµÀ¿ÚµØèFÕ¾¸½½ü£¬•rég¶¨ÔÚÏÂÖܵÄij‚€ÍíÉÏ£¬´ó¼sÆßüc¡£Ïë…¢¼ÓµÄfedoraͯЬǰíˆó‚€µ½°É
> > > > _______________________________________________
> > > > Chinese mailing list
> > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Caius 'kaio' Chance
> Fedora Ambassador + Design Contributor
> [IRC] kaio @ freenode | [Twitter] @K410 | [Blog] kaio.net
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Áõºìµ¤
http://liuhongdan.com/


关于邮件列表 Chinese 的更多信息