[FZH] #U 想搞个聚会,北京的fedora童鞋有想参加的么

Liang Suilong liangsuilong在gmail.com
星期四 十一月 4 08:42:28 UTC 2010


µÛ¶¼µÄÅóÓÑÕæÐÒ¸£¡£

Ñý¶¼ÈËÃñÄÚÅ£ÂúÃæÏòµÛ¶¼·¢Ëͺصç....

»°ËµÔÚ YY ³ÇÎÒ»¹Ã»ÓÐÕÒµ½Óà Fedora µÄ MM..

2010/11/4 zyichi在gmail.com <zyichi在gmail.com>

> ÖÜÄ©¿ÉÒÔ°¡¡£:-)
> ÎÒ¿ÉÒÔÀ­ÉÏÒ»¸öÈ˹ýÈ¥¡£
>
>
> 2010/11/4 He Rui <rhe在redhat.com>
>
> > зз xie yunpeng ͬѧ£¬ÎÒÏȱ¨¸öÃû£¬Ã÷ÌìÍíÉÏÓÐÊ£¬±§Ç¸²Î¼Ó²»ÁË£¬ÄãÃǶ©ºÃ
> > ÁË֪ͨÎÒÒ»Éù :)
> >
> > Èö»¨£¡(£þ¨Œ£þ)o¡Ï¡ùPAN!=.:*:'¡î.:*:'¡ï':*
> >
> >
> > He Rui
> >
> >
> > On Thu, 2010-11-04 at 14:23 +0800, xie yunpeng wrote:
> > >
> >
> ÏëÔÚ±±¾©×éÖ¯¸öfedora¾Û»á£¬²»ÖªµÀ±±¾©µÄͯЬ¶¼ÓÐË­Ïë²Î¼Ó¡£Ä¿Ç°µØµã»¹²»È·¶¨£¬²»¹ý»ù±¾ÉÏÊÇÔÚÎåµÀ¿ÚµØÌúÕ¾¸½½ü£¬Ê±¼ä¶¨ÔÚÏÂÖܵÄij¸öÍíÉÏ£¬´óÔ¼Æߵ㡣Ïë²Î¼ÓµÄfedoraͯЬǰÀ´±¨¸öµ½°É
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> > --
> > Contacts
> >
> > Hurry
> > FAS Name: Rhe
> > Timezone: UTC+8
> > TEL: 86-010-62608141
> > IRC nick: rhe #fedora-qa #fedora-zh
> >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


关于邮件列表 Chinese 的更多信息