[FZH] #U 想搞个聚会,北京的fedora童鞋有想参加的么

刘红丹 hongdanliu在gmail.com
星期四 十一月 4 09:39:12 UTC 2010


ÔݾÓͨÖÝÀæÔ°£¬Õâ¸ö¾àÀ룬³ÇÌúÒ²²»¸øÁ¦°¡
³µ£¬¹ûÈ»ÊǸöÎÊÌâ¡£


ÔÚ 2010Äê11ÔÂ4ÈÕ ÏÂÎç4:56£¬Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>дµÀ£º

> ÔÚ´üÊó‡øÒ²ƒÈÅ£MÃæÖС£
>
> 2010/11/4 Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>
>
> > µÛ¶¼µÄÅóÓÑÕæÐÒ¸£¡£
> >
> > Ñý¶¼ÈËÃñƒÈÅ£MÃæÏòµÛ¶¼°lËÍÙRëŠ....
> >
> > Ô’ÕfÔÚ YY ³ÇÎÒ߀›]ÓÐÕÒµ½Óà Fedora µÄ MM..
> >
> > 2010/11/4 zyichi在gmail.com <zyichi在gmail.com>
> >
> > > ßLÄ©¿ÉÒÔ°¡¡£:-)
> > > ÎÒ¿ÉÒÔÀ­ÉÏÒ»‚€ÈËß^È¥¡£
> > >
> > >
> > > 2010/11/4 He Rui <rhe在redhat.com>
> > >
> > > > зз xie yunpeng ͬŒW£¬ÎÒÏȈó‚€Ãû£¬Ã÷ÌìÍíÉÏÓÐÊ£¬±§Ç¸…¢¼Ó²»ÁË£¬ÄゃӆºÃ
> > > > ÁË֪ͨÎÒһ• :)
> > > >
> > > > Èö»¨£¡(£þ¨Œ£þ)o¡Ï¡ùPAN!=.:*:'¡î.:*:'¡ï':*
> > > >
> > > >
> > > > He Rui
> > > >
> > > >
> > > > On Thu, 2010-11-04 at 14:23 +0800, xie yunpeng wrote:
> > > > >
> > > >
> > >
> >
> ÏëÔÚ±±¾©½M¿—‚€fedora¾Û•þ£¬²»ÖªµÀ±±¾©µÄͯЬ¶¼ÓÐÕlÏë…¢¼Ó¡£Ä¿Ç°µØüc߀²»´_¶¨£¬²»ß^»ù±¾ÉÏÊÇÔÚÎåµÀ¿ÚµØèFÕ¾¸½½ü£¬•rég¶¨ÔÚÏÂÖܵÄij‚€ÍíÉÏ£¬´ó¼sÆßüc¡£Ïë…¢¼ÓµÄfedoraͯЬǰíˆó‚€µ½°É
> > > > > _______________________________________________
> > > > > Chinese mailing list
> > > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > > --
> > > > Contacts
> > > >
> > > > Hurry
> > > > FAS Name: Rhe
> > > > Timezone: UTC+8
> > > > TEL: 86-010-62608141
> > > > IRC nick: rhe #fedora-qa #fedora-zh
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > Chinese mailing list
> > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > Fedora && Debian User, former Ubuntu User
> > My Page: http://www.liangsuilong.info
> > Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong
> >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
>
> --
> Caius 'kaio' Chance
> Fedora Ambassador + Design Contributor
> [IRC] kaio @ freenode | [Twitter] @K410 | [Blog] kaio.net
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Áõºìµ¤
http://liuhongdan.com/


关于邮件列表 Chinese 的更多信息