[FZH] #U 想搞个聚会,北京的fedora童鞋有想参加的么

刘红丹 hongdanliu在gmail.com
星期三 十一月 10 13:40:15 UTC 2010


Ϊʲôһ¶¨ÒªÖ÷Ì⣿
ÿ¸öÈËÉÏÈ¥×ÔÎÒ½éÉÜһϣ¬È»ºóչʾһÏÂ×Ô¼ºµÄϵͳɶµÄ£¬°ëÌ죬ವľ͹ýÈ¥ÁË¡£
ÕâÆÚ¼ä¿Ï¶¨Óл°ÌâÁ¬´ø³öÀ´µÄ¡£

Ŷ£¬Ê±¼äÊÇÖÜÈÕŶ¡£
ÎÒ°®Ä̲裬Õâ¸öÃû×Ö£¬Í¦Å®ÐÔ»¯µÄ£¬ÄÇô»·¾³Ò»¶¨²»´í£¬¹þ¹þ¡£¿ÉÄܸô±Ú×À¾ÍÓÐMM :-)
ËùÒÔÇ¿ÁÒ·´¶Ô°ü¼ä£¡£¡

ÁíÍ⣬²»½¨ÒéËùνµÄ·­Ç½£¬ÎÒ»ù±¾ÉϺÜÉÙÔÚ¼ÒÀ﷭ǽÁË¡£

ÔÚ 2010Äê11ÔÂ10ÈÕ ÏÂÎç8:06£¬Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>дµÀ£º

> 2010/11/10 tiansworld <tiansworld在gmail.com>
>
> >
> >
> >
> > ¿´íºÃŸáô[£¬²»ÖªµÀ¾Û•þÓЛ]ÓÐÖ÷î}£¿
> > Ïñ±¾ÈËß@˜Ó²»ÉÆÑÔÕ„µÄÈç¹û…¢¼ÓÊDz»ÊÇ•þÓÐÕϵK£¿
> >
> > Î÷Ö±éT²»åe
> >
> >
> ß@˜Ó²»ÊǺܺõľšÁ•™C•þ†á£¿
>
>
>
> --
> Caius 'kaio' Chance
> Fedora Project Contributor - http://fedoraproject.org/wiki/User:Kaio
> [IRC] kaio @ freenode | [Twitter] @K410 | [Blog] kaio.net
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Áõºìµ¤
http://liuhongdan.com/


关于邮件列表 Chinese 的更多信息