[FZH] #U 想搞个聚会,北京的fedora童鞋有想参加的么

刘红丹 hongdanliu在gmail.com
星期三 十一月 10 14:22:19 UTC 2010


¸ÕºÍËûÁĹýÁË£¬Ëû˵Ëû»áµ½³¡µÄ£¬»á²Î¼ÓÕâ¸ö¾Û»áµÄ
kaioÅ££¬Äã¶àÂÇÁË :-)

ÔÚ 2010Äê11ÔÂ10ÈÕ ÏÂÎç10:19£¬Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>дµÀ£º

> gbraad ›]ÓлؑªµÄ£¿Ëû±±¾©µÄ°¢¡£
>
> 2010/11/11 „¢¼tµ¤ <hongdanliu在gmail.com>
>
> > ÎÒß@ÓÐëŠÓ°£¬200¶àGÄØ£¬¿½½oÄã°¡
> > ¿´¿´´ó¼ÒµÄϵ½yÂÕf²»¶¨ÓкÃÍæµÄÄØ¡£
> >
> > È»áá½é½Bһϴó¼Òƽ•r³£ÓõÄÜ›¼þ°¡£¬¹¤×÷é_°lÓõĺõĖ|Î÷°¡£¬·ÖÏíһϡ£Ö÷ÒªÊÇ´ó¼ÒÕJ×R£¬·ÖÏíÂï
> > èa춴ó¼Ò¶¼Ï໥²»ÕJ×R£¬Ã¿‚€ÈË°lÑÔ5~10·Ö犡£
> > ®”È»£¬×îÖ÷ÒªÊǵÄ׌ijijՄһՄ®”Ç°FedoraÒÔ¼°Éç…^µÄÇé›r
> >
> > ÔÚ 2010Äê11ÔÂ10ÈÕ ÏÂÎç9:53£¬tiansworld <tiansworld在gmail.com>Œ‘µÀ£º
> >
> > > 2010/11/10 „¢¼tµ¤ <hongdanliu在gmail.com>:
> > > > žéʲüNÒ»¶¨ÒªÖ÷î}£¿
> > >
> > > µ¹²»ÊÇ·ÇÒªÓÐÖ÷î}¡£Ö»ÊÇÏ£Íû„e»ìyÁ˾ͺà ^_^
> > >
> > > > ÿ‚€ÈËÉÏÈ¥×ÔÎÒ½é½Bһϣ¬È»ááչʾһÏÂ×Ô¼ºµÄϵ½yɶµÄ£¬°ëÌ죬ವľÍß^È¥ÁË¡£
> > > > ß@ÆÚég¿Ï¶¨ÓÐÔ’î}ßBŽ§³öíµÄ¡£
> > > >
> > > չʾϵ½y£¬ß@‚€£¿Ž§ n ‚€¹PÓ›±¾È¥£¿µ¹²»Èç¾Íº††Î½é½BÏÂ
> > >
> > > --
> > > Tiansworld
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > „¢¼tµ¤
> > http://liuhongdan.com/
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Caius 'kaio' Chance
> Fedora Project Contributor - http://fedoraproject.org/wiki/User:Kaio
> [IRC] kaio @ freenode | [Twitter] @K410 | [Blog] kaio.net
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Áõºìµ¤
http://liuhongdan.com/


关于邮件列表 Chinese 的更多信息