[FZH] 寻人打包 openfetion 到 Fedora

Liang Suilong liangsuilong在gmail.com
星期日 十一月 14 09:22:09 UTC 2010


¸Õ¸Õ¿´µ½ wks1986在gmail.com ´ò°üµÄ srpm£¬¿´ÉÏÈ¥ÎÊÌâ²»´ó£¬µ«ÊÇÒª¸ÄµÄµØ·½»¹ºÜ¶à¡£ÉÔºóÔÙ¿´¿´ rpmlint ÓÐûÓдóµÄ´íÎó¡£

Ã÷ÌìÎһص½Ñ§Ð£Ð޸ĺó³¢ÊÔÉÏ´« Koji ±àÒëÒ»´Î£¬ÄÜͨ¹ý¾ÍÎÊÌâ²»´óÁË¡£

2010/11/14 bupt levin <levin108在gmail.com>

> ÓÐʲôÐèÒªÎÒ×öµÄÂð£¿ÎÒ¶ÔfedoraºÍrpm²»Ì«Á˽â
>
> ÔÚ 2010Äê11ÔÂ14ÈÕ ÏÂÎç4:56£¬Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>дµÀ£º
>
> > ×îÖØÒªµÄÊÇÕÒµ½ supercyper ¿ìËÙͨ¹ý review¡£¡£¡£XD
> >
> > 2010/11/14 Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>
> >
> > > 2010/11/14 Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>
> > >
> > > > ÎÒÔÚøBàÖ¹¾ÉÏ“ÀM @levin108 ÁË¡­¡­
> > > >
> > > >
> > > ËûÔÚøBÉÏ»ØÁËÎÒ£¬ÎÒºÍÁºÅ£•þ¸úßMµÄ¡£
> > >
> > > --
> > > Caius 'kaio' Chance
> > > Fedora Project Contributor - http://fedoraproject.org/wiki/User:Kaio
> > > [IRC] kaio @ freenode | [Twitter] @K410 | [Blog] kaio.net
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > Fedora && Debian User, former Ubuntu User
> > My Page: http://www.liangsuilong.info
> > Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> levin
> http://twitter.com/levin108
> http://basiccoder.com
> http://code.google.com/p/ofetion/
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


关于邮件列表 Chinese 的更多信息