[FZH] #U 想搞个聚会,北京的fedora童鞋有想参加的么

刘红丹 hongdanliu在gmail.com
星期日 十一月 14 13:54:00 UTC 2010


ÏÂÖÜÎÒµ¥¶ÀÈ¥¼ûÄãÈ¥°¡

ÔÚ 2010Äê11ÔÂ14ÈÕ ÏÂÎç9:07£¬Yu Chen <jcomee在gmail.com>дµÀ£º

> ÎÒÊǸպÃÀ´±±¾©³ö²îÒ»ÖÜ¡£ÏÂÖÜ5£¬6Èç¹û»¹ÓÐÎÒ¿ÉÒԲμӡ£ÊµÔÚÊÇÒòΪÎÒÊǸö³¬¼¶´ó·ä:(
>
> ÁíÍâÂÛ̳µÄͼƬҪµÇ¼²ÅÄÜ¿´¼û£¬ÎÒ(jcome)ºÃ¾ÃûµÇ½ÁË£¬ÍüÁËÃÜÂë
>
>
> ÔÚ 2010Äê11ÔÂ14ÈÕ ÏÂÎç9:04£¬Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>дµÀ£º
>
> > >
> > > On 11/14/2010 08:59 PM, Yu Chen wrote:
> > > > ¿ÉÎÒÊǏÄÉϺ£ß^í°¡£¬ÒÔáá¹ÀÓ‹±ÈÝ^ëyÅöµ½¡£ºÇºÇ¡£
> > >
> >
> > ÄÇÄã¿ÉÒÔÖ÷„ÓÞkÉϺ£µÄ¾Û•þ°¢£¡È»ááÒªËû‚ƒß^í¡£ XD
> >
> > --
> > Caius 'kaio' Chance
> > Fedora Project Contributor - http://fedoraproject.org/wiki/User:Kaio
> > [IRC] kaio @ freenode | [Twitter] @K410 | [Blog] kaio.net
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Yu
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Áõºìµ¤
http://liuhongdan.com/


关于邮件列表 Chinese 的更多信息