[FZH] 新鲜出路会议记录 :-)

刘红丹 hongdanliu在gmail.com
星期五 十一月 19 09:30:58 UTC 2010


‡å...
µØ·ì£¬µØ·ìÄØ£¬¸Ï½ô¸øÕÒÎÒÕÒ¸öµØ·ìÏÈ

ÔÚ 2010Äê11ÔÂ19ÈÕ ÏÂÎç3:53£¬Alvin <qzhang.g在gmail.com>дµÀ£º

> 2010/11/18 Áõºìµ¤ <hongdanliu在gmail.com>
>
> > ÔÚÑÇÔ˻ῪĻºóµÄµÚ¶þÌì(2010-11-14)£¬±±¾©µÄfedora°®ºÃÕß¾Û»áÔÚÎÒ°®Ä̲èѧԺ·µê¡ÖØÕÙ¿ª¡£ÏÂÃæÇëÌýÏêϸÄÚÈÝ¡£
> >
> > Óë»áÕßÃÇÔÚ14:00~14:30ÆÚ¼ä½Ðø°²È«µÖ´ïÎÒ°®Ä̲裬°üÀ¨´Ë´Î¾Û»áµÄ·¢ÆðÕßxielingyun, ºÍ»ý¼«ÏìÓ¦Õßyichi, rhe,
> > ×ÓÒ¹£¬ÒÔ¼°ÓʼþÁбíÖеÄÉî¶ÈDZˮÕßhuabo2008, lyxint, alexepicoµÈ¡£
> >
> >
> >
> »áÒéÒÁʼ£¬´ó¼ÒÒÀ´Î½øÐÐÁË×ÔÎÒ½éÉÜ£¬rheÈÏÕæÈÈÇéµÄ×öÁËÁªÏµ¼Ç¼£¬Ôڴ˶ÔrheµÄϸÐĺÍÖܵ½±íʾ¸ß¶ÈµÄÔÞÑï¡£¶øºóalexepico¶ÔiTouchµÄÔ½Óü½øÐÐÁËÆÕ¼°Ðн²½â¡£Óë»áÆڼ䣬´ó¼Ò½øÐÐÁËÇ×ÇÐÓкõĵĻá̸£¬rhe´ú±íRedhat²âÊÔ²¿¹ã·ºÕ÷ÇóºÍÌýÈ¡´ó¼Ò¶ÔfedoraµÄÒâ¼ûºÍ¿´·¨£¬²¢±í´ï³ÖÐø¸Ä½øµÄ¾öÐÄ¡£rheÏÖ³¡ÑÝʾÁËbugzillaµÄ½éÉܺÍʹÓã¬Ï£ÍûÐÂÈËÄÜ¿ìËÙÕÆÎÕ£¬ÎªfedoraµÄ·¢Õ¹¹±Ï××Ô¼ºµÄÒ»·ÝÁ¦Á¿¡£Í¬Ê±£¬huabo2008ºÍalexepicoÔò¶Ôlinux°²È«ÎÊÌâ½øÐÐÁËÈÈÁÒ¶øÉîÈëµÄ̽ÌÖ£¬²¢±íʾ½«¼ÌÐø¹Ø×¢¡£
> >
> >
> >
> ÔÚ»áÒé¾ÙÐеÄÈç»ðÈçݱµÄʱ¿Ì£¬×ÓÒ¹ÐÖÒ»Ö±¾¤¾¤ÒµÒµ£¬Ä¬Ä¬ÎÞÎÅ£¬ÒÔ¸©Ê׸ÊΪÈæ×ÓÅ£µÄ¾«ÉñΪ´ó¼Ò½øÐлáÒéÅÄÉ㣬ÔÚ´ËÎÒÃÇÓÉÖԵıíʾ¸Ðл£¬ËûÈÃÎÒÃÇÔÚÈç˹·òµÄʱ¼äºéÁ÷ÖÐÁôÏÂÁËÓÀºãµÄ±³Ó°¡£
> >
> ×ÓÒ¹ÐÖÊÇË­£¿
>
>
> --
> Áõºìµ¤
> http://liuhongdan.com/
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
>
> --
>
> ~Alvin
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Áõºìµ¤
http://liuhongdan.com/


关于邮件列表 Chinese 的更多信息