[FZH] [HELP] HELP

杜宏羽 dongfengweixiao在gmail.com
星期一 十一月 29 11:05:12 UTC 2010


于 2010年11月29日 11:56, microcai 写道:
> hi, 有米有在北京的童鞋啊!
>
> 最近要去北京笔试 ... 有米有便宜的地方住的啊 。。 我现在在杭州。
> 十二月2号去北京 ... 4 号笔试 .. 5 号回来。
> 笔试安排在北航。
>
> 希望在北京的童鞋们给点主意啊。
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
我认识一个人在北航.他说对面的垃圾旅社几十块钱一晚.


关于邮件列表 Chinese 的更多信息