[FZH] 有人在MacBook Pro 8,1成功安装了Fedora吗?

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Fri Dec 9 14:40:41 UTC 2011


лл´ó¼ÒµÄ»Ø¸´£¬ÒòΪҪ±£ÁôÔ­ÓÐMacOSX¿ÉÄÜÐèÒª°´×ÅJcomeeµÄ·½·¨°²×°rEFIÁË£¬»¹ÊÇÂùÆÚÍû×ÅʹÓÃÓÅÅÌ°²×°µÄ~


2011/12/9 <jcomee在gmail.com>

> ÓùâÇý°²×°µÄ»°ÊǺܼòµ¥µÄÁË,(appleµÄ¹Ì¼þ¿ÉÄܲ»ÄÜÆð¶¯ÍâÖÁÓ²ÅÌ,ÓÅÅÌÉϵÄ'inux)
>
> Èç¹ûÏÔ¿¨ÊÇn¿¨,¼ÇµÃÓпÉÄÜÒªÓûù±¾ÊÓƵvesaÆô¶¯
>
> ×°ÍêºóÒ»¶¨Òª¼Órpmfusion×°ÎÞÏߺÍnvidiaµÄ¹Ù·½Çý¶¯
>
> ºÍpc°²×°Ã»¶à´ó²îÒì:µ¨´óÐÄϸ,×öºÃ±¸·Ý
>
> ÓÐÎÊÌâ¿ÉÒÔÔÚÕâÀïÌÖÂÛ...
>
>
>
> -- Sent from my HP Pre3
>
> ------------------------------
> On Dec 9, 2011 20:42, Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org> wrote:
>
> ÇëËÑË÷֮ǰ jcome ÐÖ·ÖÏíµÄÌû×Ó
>
> 2011/12/9 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>:
> > Çó²½Öè~
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
>
> --
> Take a Deep Breath out of Windows
>
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list