[FZH] 有人在MacBook Pro 8,1成功安装了Fedora吗?

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Sat Dec 10 07:18:14 UTC 2011


ÒѾ­°²×°ÁËrEFI£¬µ«·¢ÏÖLiveCDÆô¶¯²»Õý³££¬ÖÐ;³öÏÖÆô¶¯µÄ´íÎó£¬ÊÇ·ñÎÒÐèҪʹÓÃDVD/NetinstallʹÓûù±¾ÏÔʾ»òÕßÎÄ×Öģʽ²Å¿ÉÒÔ¼ÌÐø£¿

ÏÂÃæÊÇÎҵݲװ²½Öè
1. ÔÚMacOX 10.6.8Ï°²×°rEFI
2. TerminalÖ´ÐÐ: /efi/refi/enable.sh
3. ÖØÆô½øÈërEFIÆô¶¯²Ëµ¥£¬Ö´ÐÐmbr ¸üеĵط½£¬ÊäÈëy
4. ÖØÆô°´×¡¡®c¡¯½øÈëFedora°²×°¹ý³Ì

лл

2011/12/9 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>

> лл´ó¼ÒµÄ»Ø¸´£¬ÒòΪҪ±£ÁôÔ­ÓÐMacOSX¿ÉÄÜÐèÒª°´×ÅJcomeeµÄ·½·¨°²×°rEFIÁË£¬»¹ÊÇÂùÆÚÍû×ÅʹÓÃÓÅÅÌ°²×°µÄ~
>
>
> 2011/12/9 <jcomee在gmail.com>
>
>> ÓùâÇý°²×°µÄ»°ÊǺܼòµ¥µÄÁË,(appleµÄ¹Ì¼þ¿ÉÄܲ»ÄÜÆð¶¯ÍâÖÁÓ²ÅÌ,ÓÅÅÌÉϵÄ'inux)
>>
>> Èç¹ûÏÔ¿¨ÊÇn¿¨,¼ÇµÃÓпÉÄÜÒªÓûù±¾ÊÓƵvesaÆô¶¯
>>
>> ×°ÍêºóÒ»¶¨Òª¼Órpmfusion×°ÎÞÏߺÍnvidiaµÄ¹Ù·½Çý¶¯
>>
>> ºÍpc°²×°Ã»¶à´ó²îÒì:µ¨´óÐÄϸ,×öºÃ±¸·Ý
>>
>> ÓÐÎÊÌâ¿ÉÒÔÔÚÕâÀïÌÖÂÛ...
>>
>>
>>
>> -- Sent from my HP Pre3
>>
>> ------------------------------
>> On Dec 9, 2011 20:42, Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org> wrote:
>>
>> ÇëËÑË÷֮ǰ jcome ÐÖ·ÖÏíµÄÌû×Ó
>>
>> 2011/12/9 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>:
>> > Çó²½Öè~
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
>>
>> --
>> Take a Deep Breath out of Windows
>>
>> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
>


More information about the Chinese mailing list