[FZH] 有人在MacBook Pro 8,1成功安装了Fedora吗?

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Sat Dec 10 07:30:05 UTC 2011


lyfbuaa£º ллÄãµÄ»Ø¸´£¬ÄãÓõÄÊÇdvd»¹ÊÇlivecd°²×°µÄ£¿

2011/12/10 lyfbuaa <lyfbuaa在163.com>

> ÎÒÒ²³öÏÖ¹ý£¬²»¹ýÔÙÆôÒ»´Î¾ÍokÁË£¬¾Íû¹Ü
>
>
>
>
>
> ÔÚ 2011-12-10 15:18:14£¬"Johnny Tao" <johnnybeijing在gmail.com> дµÀ£º
> >ÒѾ­°²×°ÁËrEFI£¬µ«·¢ÏÖLiveCDÆô¶¯²»Õý³££¬ÖÐ;³öÏÖÆô¶¯µÄ´íÎó£¬ÊÇ·ñÎÒÐèҪʹÓÃDVD/NetinstallʹÓûù±¾ÏÔʾ»òÕßÎÄ×Öģʽ²Å¿ÉÒÔ¼ÌÐø£¿
> >
> >ÏÂÃæÊÇÎҵݲװ²½Öè
> >1. ÔÚMacOX 10.6.8Ï°²×°rEFI
> >2. TerminalÖ´ÐÐ: /efi/refi/enable.sh
> >3. ÖØÆô½øÈërEFIÆô¶¯²Ëµ¥£¬Ö´ÐÐmbr ¸üеĵط½£¬ÊäÈëy
> >4. ÖØÆô°´×¡¡®c¡¯½øÈëFedora°²×°¹ý³Ì
> >
> >лл
> >
> >2011/12/9 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
> >
> >> лл´ó¼ÒµÄ»Ø¸´£¬ÒòΪҪ±£ÁôÔ­ÓÐMacOSX¿ÉÄÜÐèÒª°´×ÅJcomeeµÄ·½·¨°²×°rEFIÁË£¬»¹ÊÇÂùÆÚÍû×ÅʹÓÃÓÅÅÌ°²×°µÄ~
> >>
> >>
> >> 2011/12/9 <jcomee在gmail.com>
> >>
> >>> ÓùâÇý°²×°µÄ»°ÊǺܼòµ¥µÄÁË,(appleµÄ¹Ì¼þ¿ÉÄܲ»ÄÜÆð¶¯ÍâÖÁÓ²ÅÌ,ÓÅÅÌÉϵÄ'inux)
> >>>
> >>> Èç¹ûÏÔ¿¨ÊÇn¿¨,¼ÇµÃÓпÉÄÜÒªÓûù±¾ÊÓƵvesaÆô¶¯
> >>>
> >>> ×°ÍêºóÒ»¶¨Òª¼Órpmfusion×°ÎÞÏߺÍnvidiaµÄ¹Ù·½Çý¶¯
> >>>
> >>> ºÍpc°²×°Ã»¶à´ó²îÒì:µ¨´óÐÄϸ,×öºÃ±¸·Ý
> >>>
> >>> ÓÐÎÊÌâ¿ÉÒÔÔÚÕâÀïÌÖÂÛ...
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> -- Sent from my HP Pre3
> >>>
> >>> ------------------------------
> >>> On Dec 9, 2011 20:42, Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org> wrote:
> >>>
> >>> ÇëËÑË÷֮ǰ jcome ÐÖ·ÖÏíµÄÌû×Ó
> >>>
> >>> 2011/12/9 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>:
> >>> > Çó²½Öè~
> >>> > --
> >>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> --
> >>> Take a Deep Breath out of Windows
> >>>
> >>> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> >>> --
> >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >>> --
> >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >>>
> >>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list