[FZH] 有人在MacBook Pro 8,1成功安装了Fedora吗?

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Sun Dec 11 03:49:26 UTC 2011


LiveCD²»¿¿Æס«
ÒѾ­Í¨¹ýNetnstall°²×°CDÍê³É°²×°£¬ÏÖÕýÔÚÕÛÌÚHD3000ÏÔ¿¨ºÍÎÞÏßÍø¿¨

2011/12/10 lyfbuaa <lyfbuaa在163.com>

> livecd Æô¶¯ÊÔÓùý£¬×îºó°²×°ÊÇDVD,  Ïëlivecd´øµÄÇý¶¯¿ÉÄܲ»È«£¬ÅÂmacµÄÇý¶¯ºóÃæ×Ô¼ºÕûÂé·³£¬
>
>
>
>
>
> ÔÚ 2011-12-10 18:34:09£¬"Yu Chen" <jcomee在gmail.com> дµÀ£º
> >ÔÚ 2011Äê12ÔÂ10ÈÕ ÏÂÎç3:18£¬Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>дµÀ£º
> >
> >>
> ÒѾ­°²×°ÁËrEFI£¬µ«·¢ÏÖLiveCDÆô¶¯²»Õý³££¬ÖÐ;³öÏÖÆô¶¯µÄ´íÎó£¬ÊÇ·ñÎÒÐèҪʹÓÃDVD/NetinstallʹÓûù±¾ÏÔʾ»òÕßÎÄ×Öģʽ²Å¿ÉÒÔ¼ÌÐø£¿
> >>
> >
> >
> >ÄãµÄÊÇN¿¨Âð£¿Èç¹ûÊÇ£¬ºÜÓпÉÄÜÊÇ¿ªÔ´Çý¶¯µÄÎÊÌ⣬¼Ó¸öxdriver=esaÆô¶¯¾Í¿ÉÒÔÁË¡£
> >ÎҼǵúÃÏñlivecdÒ²¿ÉÒÔ¼ÓÕâ¸ö²ÎÊýµÄ£¬¼Ç²»Ì«×¼È·ÁË£¬Äã¿ÉÊÔһϡ£
> >--
> >FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list