[FZH] =?GB2312?B?UmU6IFtGWkhdIGZlZG9yYWNvbW11bml0eSDL99L97ZM=?=

刘红丹 hongdanliu at gmail.com
Wed Dec 14 02:27:19 UTC 2011


My gmail luanma? Wo le ge qu!

2011/12/13 Caius Chance <me在kaio.net>

> ¿Í‘ô¶ËµÄ bug¡­ ߀Êǻص½ gmail »ØºÃÁË¡£
>
> Caius Chance
> me在kaio.net
>
> On 13/12/2011, at 6:26 PM, microcai在fedoraproject.org wrote:
>
> > On Tue, Dec 13, 2011 at 10:10:45AM +0800, Áõºìµ¤ wrote:
> >> ÎÒ²Á£¬Á½Ìì²»À´£¬¾ÍÕâÑùÁË£¬ÔÎËÀ¡£ÕâÈËÀÏÁË£¬»ðÆøÒ²´óÁË£¿
> >>
> >
> > ca £¬ ÄãµÄ mailer ÂÒÂëÁË¡£
> >
> >> 2011/12/12 Tiansworld <tiansworld在fedoraproject.org>
> >>
> >>> On 12/12/2011 07:27 PM, Caius Chance wrote:
> >>>
> >>>>
> >>>>
> >>>
> ÎÒÖ»ÊÇÏë?f£¬ºÃЩ?lÕ¹????µÄ?YÔ´¶¼ÓÉÄã?íÓ??]Éõ?N£»?@?K²»ÊÇÔÚ×·¾¿ÄãµÄ˽ÐÄ»òÊÇÉõ?N£¬ÖØ?cÊÇ???YÔ´¼¯ÖÐÔÚÒ»???L?U±ã??Ì«¸ß£º?L?UÊÇÖ¸Ïñ֮ǰһ¶Î?r?g???WÕ¾?YÔ´ÓÐЩÐèÒª£¬ÓÖ??ϵ²»µ½Äã??Àí¾ÍÊÇ¡£Äãæ»òÕß²»¸ß?d»ØÊÇÄãµÄ×ÔÓÉ£¬¿ÉÊÇ??ÄãÊÖÉÏÅõ×ŵÄ?|Î÷?r??×è?K?eÈË£¬ÄǾÍ????ÃæÓ°??¡£
> >>>>
> >>> Õâôһ½²£¬»ù±¾°ÑÊÂÇé½²Ã÷°×ÁË£¬Ò²ÈöԷ½/ÆäËûÈËÃ÷°×ÁË¡£
> >>>
> >>> Èç¹ûÁ½¸öÈ˶¼ÄÇô¼¤¶¯£¬Ëµ»°¶¼ÄÇôÉúÓ²£¬ºÜÈÝÒ׳³ÆðÀ´¡£
> >>>
> >>> ¶þλ¾ÍÊÂÂÛÊ°ɡ£
> >>>
> >>> --
> >>> Regards,
> >>>
> >>> Tiansworld
> >>> Fedora Project Ambassador & Contributor
> >>> --
> >>> FedoraÖÐÎÄ?]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >>
> >> Best Regards
> >> Liu Hongdan
> >
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> > --
> > ²ÌÍòîÈ
> >
> > ±±¾©ÖпƺìÆìÈí¼þ¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
> > Red Flag Software Co.,Ltd
> > ±±¾©Êк£µíÇøÍòȪºÓ·68ºÅ×Ͻð´óÏÃ6²ã£¨100086£©
> > Tel£º  010-82656655ext.2625, 18811054007
> > gtalk:        microcaicai在gmail.com
> > Http://www.redflag-linux.com
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 

Best Regards
Liu Hongdan


More information about the Chinese mailing list