[FZH] selinux 关闭之后重启失败

嘉谟 yxy.716 at gmail.com
Thu Dec 22 02:37:56 UTC 2011


ÖØÆôûÓÐÎÊÌ⣬µ«·¢ÏֹػúºÜ³¤¡£Èç¹ûÊÇÖؽ¨Ó¦¸ÃÒѾ­½¨ºÃÁË°É¡£
ÈçºÎ²é¿´ÉϴιػúÐÅÏ¢ÄØ£¿
On 21 Dec 2011 18:01, "¼ÎÚÓ" <yxy.716在gmail.com> wrote:

> I  think you are right.
> This time I wait a long time make it finish .
> After login .I reboot again . It become right.
>
> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ21ÈÕ ÏÂÎç4:46£¬Hongqing Yang <hoyang在redhat.com> дµÀ£º
> > I think it will take long time to relabel if you have disabled it.
> >
> > Hongqing
> >
> > ----- Original Message -----
> >> From: "¼ÎÚÓ" <yxy.716在gmail.com>
> >> To: chinese在lists.fedoraproject.org
> >> Sent: Wednesday, December 21, 2011 4:20:03 PM
> >> Subject: [FZH] selinux ¹Ø±ÕÖ®ºóÖØÆôʧ°Ü
> >>
> >> ÔÚ/etc/selinux/config ÈÃselinux=disabled
> >> Ö®ºó·¢ÏÖÖØÆôfedora һֱͼ±êÄÇÀï¡£
> >> Ôõô½â¾ö£¿
> >>
> >> --
> >>
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> >> ¼ÎÚÓ
> >> ¡°ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­¡±
> >>
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
>
> --
>
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> ¼ÎÚÓ
> ¡°ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­¡±
>
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>


More information about the Chinese mailing list