[FZH] selinux 关闭之后重启失败

嘉谟 yxy.716 at gmail.com
Fri Dec 23 16:05:52 UTC 2011


ÖÕÓÚÖªµÀÔ­ÒòÁË¡£
¹ØµôÎÞÏßÖ®ºó ÖØÆô ¹Ø»ú ·Ç³£µÄ¿ì¡£

ÔÚ 2011Äê12ÔÂ23ÈÕ ÏÂÎç12:40£¬¼ÎÚÓ <yxy.716在gmail.com> дµÀ£º
> ²»ÊÇÕâ¸öÔ­Òò¡£ selinux/config ÀïÃæÊÇ´óд¡£
>
> ¶øÇÒ×î½üÖØÆôºÍ¹Ø±ÕÓÐʱºòºÜ¿ìÓÐʱºòºÜÂý¡£ Ö÷ÒªÇø±ðÊÇ°²×°ÁËxen£¬¶øÇÒûÓа²×°³É¹¦¡£
> ÎÒ¿´ÁËһϠ/var/log/message ºÃÏñºÍnetwork manager Óйء£
>
> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ22ÈÕ ÏÂÎç11:34£¬Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com> дµÀ£º
>> ÊDz»ÊÇÇø·Ö´óСдÄØ......
>> ÎÒÊÇ˵Ӧ¸Ãд³É£º
>> SELINUX=disabled
>>
>> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ22ÈÕ ÉÏÎç10:37£¬¼ÎÚÓ <yxy.716在gmail.com>дµÀ£º
>>
>>> ÖØÆôûÓÐÎÊÌ⣬µ«·¢ÏֹػúºÜ³¤¡£Èç¹ûÊÇÖؽ¨Ó¦¸ÃÒѾ­½¨ºÃÁË°É¡£
>>> ÈçºÎ²é¿´ÉϴιػúÐÅÏ¢ÄØ£¿
>>> On 21 Dec 2011 18:01, "¼ÎÚÓ" <yxy.716在gmail.com> wrote:
>>>
>>> > I  think you are right.
>>> > This time I wait a long time make it finish .
>>> > After login .I reboot again . It become right.
>>> >
>>> > ÔÚ 2011Äê12ÔÂ21ÈÕ ÏÂÎç4:46£¬Hongqing Yang <hoyang在redhat.com> дµÀ£º
>>> > > I think it will take long time to relabel if you have disabled it.
>>> > >
>>> > > Hongqing
>>> > >
>>> > > ----- Original Message -----
>>> > >> From: "¼ÎÚÓ" <yxy.716在gmail.com>
>>> > >> To: chinese在lists.fedoraproject.org
>>> > >> Sent: Wednesday, December 21, 2011 4:20:03 PM
>>> > >> Subject: [FZH] selinux ¹Ø±ÕÖ®ºóÖØÆôʧ°Ü
>>> > >>
>>> > >> ÔÚ/etc/selinux/config ÈÃselinux=disabled
>>> > >> Ö®ºó·¢ÏÖÖØÆôfedora һֱͼ±êÄÇÀï¡£
>>> > >> Ôõô½â¾ö£¿
>>> > >>
>>> > >> --
>>> > >>
>>> >
>>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>> > >> ¼ÎÚÓ
>>> > >> "ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
>>> > >>
>>> >
>>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>> > >> --
>>> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>> > >>
>>> > > --
>>> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>> >
>>> >
>>> >
>>> > --
>>> >
>>> >
>>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>> > ¼ÎÚÓ
>>> > "ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
>>> >
>>> >
>>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>> >
>>>
>>> --
>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>
>>>
>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>
>
>
> --
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> ¼ÎÚÓ
> "ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¼ÎÚÓ
"ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


More information about the Chinese mailing list